ÆGY, Samfund A (historie og literatur) (F19)

Kursusindhold

Ægyptisk historie og litteratur fra før-dynastisk tid til den Græsk-Romerske periode.

Engelsk titel

Samfund A (Historie og literatur)

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi , 2015

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Ægyptologi, 2007

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Samfund A (fagelementkode HÆGB00431E)

BA tilvalg 2007-studieordning
Samfund 1 (fagelementkode HÆGB10021E)
Samfund 2 (fagelementkode HÆGB10031E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.

Eksaminanden opgiver 1200 sider, bestående af e.g. B. J. Kemp, Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, 2. udgave, Routledge, 2005; B. G. Trigger m.fl. (red.), Ancient Egypt. A Social History, Cambridge, 1983; Jan Assmann, The Mind of Egypt, New York, 1996; Ian Shaw (red.), Oxford History of Ancient Egypt, Oxford, 2000; A. Loprieno (ed.), Ancient Egyptian Literature: History and Forms, Leiden, 1996; R. B. Parkinson, Poetry and Culture in Middle Kingdom Egypt, London, 2002; m.m.

Middelægyptisk A
Det forventes, at den studerende kan læse engelsk og tysk faglitteratur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • Total
  • 412,5