AFLYST - Danmark og det internationale samfund i skrøbelige stater - doktrin, erfaring, kritik

Kursusindhold

Den aktive danske udenrigspolitik har ført os til et historisk højt engagement i skrøbelige stater i Asien, Mellemøsten og Nordafrika, Sahel og Afrikas Horn, hvor vi med hårde og bløde midler forsøger at bygge bæredygtige stater. De officielle begrundelser er mange: loyalitet overfor allierede, styrkelse af vores sikkerhed, anti-terror, begrænsning af flygtningestrømme, sikring af menneskerettigheder i fjerne egne og ikke mindst stabilisering og demokratipromovering.

 

Men opnår vi dét, vi vil?

 

Med udgangspunkt i vores senere erfaring i skrøbelige stater, skaber kurset dialog mellem den førte politik og dens væsentligste kritikkere, både i Nord og i Syd.

 

Vi ser på de formelle danske og internationale politikker til engagement i skrøbelige stater, hvordan skrøbelige stater legitimeres som genstand for international politisk intervention, hvordan de diagnosticeres og hvilke logikker der gør sig gældende når det internationale samfund skrider til handling i skrøbelige stater.

 

I lyset af de begrænsede resultater rejses en række spørgsmål: Forstår vi den lokale politiske kontekst? Hvilke antagelser gør vi os omkring lokale ønsker? Ved vi, hvad vi vil og har vi det rigtige set-up? Har vi en exitstrategi? Er den ihærdige lokale modstand folkeligt forankret? Har vores engagement en fremtid?

 

For at diskutere disse og andre spørgsmål, ser vi på kritikken indefra og udenfor de etablerede tilgange til skrøbelige stater. I sidst nævnte kategori fokuseres på den ”biopolitiske” kritik og den ”postkoloniale” kritik, der begge på forskellige måder opponerer fundamentalt imod Vestens engagement i skrøbelige stater.

 

Det faktiske engagement i udvalgte lande vil blive inddraget, for eksempel, Afghanistan, Somalia og Mali, der ligeledes kan danne grundlag for de studerendes eksamensoplæg.

Engelsk titel

CANCELLED - Denmark and the international community in fragile states – doctrine, experience, critique

Uddannelse

Bachelor kursus: 10 ECTS

Kandidat kursus: 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

 • Samtidens skrøbelige stater – omfang, centrale kendetegn, tendenser
 • Den førte danske og internationale tilgange til skrøbelige stater og deres teoretiske grundlag
 • De væsentlige teoretiske, politiske og operationelle kritikpunkter, indenfor og udenfor etablerede tilgange
 • Empirisk viden om faktiske engagementer i udvalgte skrøbelige stater

 

Færdigheder:

 • At kunne beskrive den førte politik overfor skrøbelige stater og redegøre for dens logik på egne præmisser samt for dens tiltænkte rolle i udenrigs- og sikkerhedspolitikken
 • At kunne konfrontere den førte politik overfor skrøbelige stater med dens konkrete erfaringer
 • At kunne redegøre for, og vurdere tyngden i, kritikken af den førte politik overfor skrøbelige stater

 

Kompetencer:

 • At kunne identificere og analysere de væsentligste karakteristika ved skrøbelige stater
 • At kunne anvende forskellige teoretiske tilgange til at analysere og vurdere den førte politik i givne engagementer i skrøbelige stater
 • At kunne deltage på kvalificeret grundlag i aktuelle politiske diskussion og professionelle debatter om tilgangen til skrøbelige stater

En blanding af forelæsninger, diskussion i plenum og aktiv deltagelse fra de studerende – de endelige deltagelsesformer vedtages i dialog med de studerende ved kursets opstart og vil kunne inkludere: workshops, opponeringer og aktiv feedback.

Udvalgt litteratur:

 

 • Bridoux, J. and M. Kurki (2014). Democracy Promotion - A Critical Introduction. London, Routledge.

 

 • Chandler, D. (2010). International statebuilding, the rise of post-liberal governance. London, London: Routledge.

 

 • Chomsky, N. (2012). A new generation draws the line, humanitarian intervention and the "responsibility to protect" today. Boulder, Colorado, Paradigm Publishers.

 

 • Danish Ministry of Foreign Affairs (2014) - Evaluation of the Danish Peace and Stabilisation Fund. Copenhagen, Denmark.

 

 • Dean, M. (2013). The Signature of Power: Sovereignty, Governmentality and Biopolitics, Sage Publications Ltd.

 

 • Duffield, M. (2007). Development, Security and Unending War: Governing the World of Peoples. London, Polity Press.

 

 • Fukuyama, F. (2004). State Building - Governance and World Order in the Twenty-First Century. London, Profile Books.

 

 • Hansen, T. B. and F. Stepputat, Eds. (2001). States of Imagination: Ethnographic Explorations of the Postcolonial State. Durham and London, Duke University Press.

 

 • Hansen, T. B. and F. Stepputat (2005). Sovereign Bodies: Citizens, Migrants and states in the Postcolonial World. Princeton, N.J, Princeton University Press.

 

 • Jabri, V. (2012). The postcolonial subject, claiming politics/governing others in late modernity. New York, New York: Routledge.

 

 • Leander, A. and O. Wæver, Eds. (2019). Assembling Exclusive Expertise: Knowledge, Ignorance and Conflict Resolution in the Global South. Worlding Beyond the West. Abingdon, Routledge.

 

 • Mamdani, M. (2009). Saviors and Survivors: Darfur, politics, and the War on terror. New York, Pantheon Books.

 

 • Moe, L. W. (2011). "Hybrid and Everyday Political Ordering: Constructing and Contesting Legitimacy in Somaliland." Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law (63): 143-177.

 

 • Paris, R. (2010). "Saving liberal peacebuilding." Review of International Studies 36: 337-365.

 

 • Mezzadra, S., J. Reid and R. Samaddar, Eds. (2014). The Biopolitics of Development: Reading Michel Foucault in the Postcolonial Present, Springer.

 

 • Romaniuk, S. N., F. Grice, D. Irrera and S. Webb (2017). The Palgrave Handbook of Global Counterterrorism Policy. London, Palgrave MacMillan.

 

 • Sonnichsen, A. (2015). "Udfordringerne i Mali." Udenrigs 2015(3): 79 - 89.

 

 • Sonnichsen, A. (2015) ”Demokratieksport i krise.”, DJØF-Bladet, Nr.19, 20 november 2015

 

 • Sørensen, G. (2011). A Liberal Order in Crisis. Choosing between imposition and restraint. Ithaca, New York, Cornell University Press.

 

 

Udvalgte politikker:

 • United States Institute for Peace (2018). Beyond the Homeland - Protecting America from Extremism in Fragile States.
 • International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding (2015) – A New Deal for Engagement in Fragile States.
 • Ministry of Foreign Affairs of Denmark (2010). Peace and Stabilization: Denmark's Policy Towards Fragile States. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. Copenhagen, Ministry of Foreign Affairs of Denmark.
 • Ministry of Foreign Affairs of Denmark (2013) - Denmark’s Integrated Stabilisation Engagement in Fragile and Conflict-affected Areas of the World. Copenhagen, Ministry of Foreign Affairs of Denmark.
 • OECD (2015) – States of Fragility: Meeting Post-2015 Ambitions, OECD Publishing, Paris.
 • Regeringen (2018) - Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi 2017 – 2018.
 • European External Action Service – The Common Security and Defence Policy.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen med synopsis
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28