Ledelse og ledelsespsykologi

Kursusindhold

Vil du gerne være leder? Er du i tvivl om du kan klare det? Om du vil være god til det? Om hvordan man er god til det?

Og hvis du ikke vil være leder: Hvordan udviser man følgeskab som medarbejder? Hvordan kan man bidrage til ledelsen af en organisation?

 

Få nogle af svarene på dette valgfag om ledelse og ledelsespsykologi.

 

Faget introducerer to af tidens vigtige skoler indenfor ledelse og ledelsespsykologi: Den systemisk, narrative og den psykodynamiske.

 

Faget behandler igennem disse to skoler væsentlige temaer indenfor ledelse:

 • Hvad er ledelse?
 • Hvad er følgeskab?
 • Motiver for at blive leder og ambitioner
 • Lederes personlighed og ledertyper
 • Projektion og psykologiske forvar i organisationer
 • Mening og narrativer i organisationer
 • Psykologisk modenhed og ledelse

 

Faget tilbyder begreber til analyse og forståelse af ledelse og samarbejde i grupper og organisationer. Samtidig får deltagerne anledning til at tage stilling til deres egen adfærd i organisationer.

Engelsk titel

The psychology of leadership

Uddannelse

Bachelorstuderende: 10 ECTS

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

 • Redegøre for forskellige modeller af og begreber om ledelse
 • Sammenligne forskellige syn på ledelsespsykologi

 

Færdigheder:

 • Reflektere over egen adfærd og tilstand i situationer, der involverer ledelse og følgeskab
 • Forstå andre personers adfærd og tilstand i situationer, der involverer ledelse og følgeskab

 

Kompetencer:

 • Analysere cases og situationer med brug af ledelsespsykologiske begreber
 • Selvstændigt at kombinere forskellige tilgange til ledelse i analyse og praksis

Undervisningen vil være en blanding af oplæg, diskussion samt øvelser individuelt og i grupper

Foreløbigt forslag til pensum

 • Alsted, J. og D. Haslund (2016). Sex, sladder og stress i organisationer. København: Samfundslitteratur. Kap 1, 3, og 4: ca. 50 sider
 • Alsted, J. og D. Haslund (2018). Ledelse og medarbejdere - samarbejdets psykologi. København: Samfundslitteratur. Ca. 360 sider
 • Drath, W.H. og C.D. McCauley m.fl. (2008). "Direction, alignment, commitment: Toward a more integrative ontology of leadership." The Leadership Quarterly, årg. 19: 635-653. 19 sider
 • Gabriel, Y. (1999). Organizations in Depth. London: Sage. Kap 3, 22 sider
 • Kernberg, O.F. (1998). Ideology, Conflict and Leadership in Groups and Organizations. New Haven: Yale University Press. Kap. 1, 19 sider
 • Molly-Søholm, T. og N. Stegeager m.fl. (red.) (2011). Systemisk ledelse - teori og praksis. København: Samfundslitteratur. Ca. 360 sider
 • Pendleton, D. og A.F. Furnham (2016). Leadership: All You Need To Know. London: Palgrave Macmillan. Ca. 230 sider

 

I alt ca. 1041 sider

Det vil være fordelagtigt at have konkrete erfaringer med ledelse og følgeskab, f.eks. fra erhvervsarbejde, frivilligt arbejde el. lign.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Porteføljeeksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28