Aktuel russisk udenrigspolitik

Kursusindhold

Under præsident Putin har Rusland markeret sig som en magt, der har fået større selvbevidsthed. Det er blevet diskuteret, om Rusland er en trussel mod Vesten, og om det danske forsvar skal bruge flere ressourcer på at imødegå denne trussel. Omvendt har andre påpeget, at Rusland bør behandles med større respekt og forståelse. På kurset vil vi se nærmere på den russiske udenrigspolitik med særlig vægt på konflikter og midler samt på, hvordan disse udfordringer håndteres.

 

Kurset forventes struktureret således:

 

Introduktion

Rusland og afslutningen på den kolde krig

Ruslands økonomi og andre kapabiliteter

Balancering, kernevåben og hybrid krigsførelse

Putins projekt

Indre og ydre faktorer

Strategisk kultur

Georgien

Krim og Østukraine

Rusland i Syrien

Forholdet til USA

Spionsager, valgkampe og gasledninger

Det danske forsvar og evt. udfordringer

Afrunding og afslutning

 

Teoretisk vil kurset omfatte balanceringsteori og udenrigspolitiske tilgange.

Engelsk titel

Russia’s Foreign Policy

Uddannelse

Kandidatstuderende: 15 ECTS

Bachelorstuderende: 20 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

Kurset skal give indsigt i russiske udenrigspolitik, baggrunden og forudsætningerne herfor, samt vigtige kilder til forståelse af Ruslands position

 

Færdigheder:

Kurset skal give i færdigheder i anvendelse af de relevante teoretiske tilgange, metoder til at vurdere de enkelte cases/udviklinger, samt at analysere større magters internationale ageren

 

Kompetencer:

Kurset skal give kompetencer til at sammenholde og vurdere forskellige perspektiver på vigtige udviklinger, til at skabe overblik over og sammenhæng i udenrigspolitiske forløb, til at vurdere træk ved den internationale udvikling og disses betydning for dansk udenrigs- og forvarspolitik, samt til at vurdere mulige policies

Holdundervisning med forelæsninger, studenteroplæg, gæsteoplæg, gruppearbejde, vejledning, samt mindre opgaver. Der forudsættes aktiv deltagelse.

En udførlig liste vil foreligge inden semesterstart. Foreløbigt vil flg. indgå:

 

Cadier, David, and Margot Light (eds.) (2015): Russia's foreign policy, ideas, domestic politics and external relations. London: Palgrave.

 

Hansen, Birthe, Peter Toft and Anders Wivel (2009): Security Strategies and American World Order. Lost Power. London and New York: Routledge (uddrag).

 

Kofman, Michael et al. (2017): ‘Lessons from Russia’s Operations in Crimea and Eastern Ukraine’. Report, Rand Corporation.

 

Lo, Bobo (2015): Russia and the New World Disorder. London (RUSI): Brookings Institution Press.

 

Lukyanov, Fyodor (2016): ‘Putin's Foreign Policy. The Quest to Restore Russia’s Rightful Place’. Foreign Affairs, May/June, pp. 30-37.

 

Mouritzen, Hans, and Anders Wivel (2012): Explaining Foreign Policy. International Diplomacy and the Russo-Georgian War. London: Lynne Rienner Publishers (uddrag).

 

Oliker, Olga, et. al. (2015): ‘Russian Foreign Policy in Historical and Current Context. A Reassessment’. Rand Corporation, Perspectives.

 

Sakwa, Richard (2015): Frontline Ukraine. Crisis in the Borderlands. London: I.B.Tauris & Co Ltd. (uddrag).

 

Skak, Mette (2016): ‘Russian strategic culture: the role of today’s ‘chekisty’’. Contemporary Politics, Vol. 22, Nr. 3, pp. 324-341.

 

Treisman, Daniel (2016): ‘Why Putin Took Crimea. The Gambler in the Kremlin’. Foreign Affairs, May/June, pp. 47-54.

Der forudsættes kendskab til International Politik svarende til IP2

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen med synopsis
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56