AFLYST - Trump og teorierne

Kursusindhold

Skal USA begrænse sit globale engagement og hellige sig selv? Dette er ikke en ny debat, men den kom for alvor på dagsordenen, da Præsident Trump blev indsat i begyndelsen af 2017 med sit budskab ’America first’. Kurset har til formål at undersøge den aktuelle amerikanske position og udenrigspolitik, samt at relatere politikken til forskellige teoretiske forventninger. Kan teorierne stadig bruges, kan vi stole på dem, og hvad kan vi lære af dem? Der lægges størst vægt på forskellige realistiske forventninger, da denne teori typisk bruges til analyse af udenrigspolitik. De tre overordnede temaer vil være: Udfordringer til USA’s internationale position, udviklingen i det amerikanske engagement, samt konsekvenser for teorierne. Metodisk set inddrages teoribaseret analyse, komparation og fortolkning.

 

Kurset forventes struktureret således:

 

Introduktion

USA’s styrke og position

Roller og strategier

Udfordringer og engagement

Trump – populist, isolationist, jacksonianer…?

Kina

Rusland

Syrien

Nordkorea

Iran

Klima, handel og FN

Den liberale orden

Trump og teorierne

Afrunding og afslutning

Engelsk titel

CANCELLED - US Foreign Policy

Uddannelse

Bachelorstuderende: 10 ECTS

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden: Kurset skal givet indsigt i USA’s udenrigspolitik og globale engagement, samt i betydningen heraf. Desuden i perspektiver på vurdering af USA’s styrke og position. Endelig i særtræk ved politik i Trump-perioden

Færdigheder: Kurset skal give i færdigheder i anvendelse af de relevante teoretiske tilgange, metoder til at vurdere udenrigspolitiske udviklinger, samt til at analysere fordele og ulemper vedrørende forholdet mellem store og mindre stater

Kompetencer: Kurset skal give kompetencer til at bruge forskellige teorier på vigtige udviklinger, vurdere teoriers relevans herfor, og at vurdere træk ved den største danske allierede

Holdundervisning med forelæsninger, studenteroplæg, gæsteoplæg, vejledning, samt mindre opgaver. Der forudsættes aktiv deltagelse.

En udførlig liste vil foreligge inden semesterstart. Foreløbigt vil flg. indgå:

 

Brooks, Stephen G. and William C. Wohlforth (2016): America Abroad: The United States’ Global Role in the 21st Century. Oxford: Oxford University Press.

 

Christensen, Thomas (2001): ‘Posing Problems Without Catching Up: China’s Rise and Challenges for U.S. Security Policy’. International Security 25 (4), pp. 5-40.

 

Mearsheimer, John: ‘Imperial by Design’. The National Interest, Jan/Feb., pp. 16-34.

 

Hansen, Birthe (2011): Unipolarity and World Politics. New York/London: Routledge (mindre uddrag).

 

Laderman, Charlie, and Brendan Simms (2017): Donald Trump. The Making of a World View. London: I.B.Tauris.

 

Mead, Walther Russel (2017): ‘The Jacksonian Revolt’. Hudson Institute, 200117.

 

Gholz, Eugene, Daryl Press and Harvey Sapolski (1997): ‘Come Home America: The Strategy of Restraint in the Face of Temptation’. International Security, Spring, pp. 5-48.

 

Friedman, Uri (2017): ‘What is a Populist? And is Donald Trump one?’ The Atlantic, 27. Februar.

 

National Security Strategies.

Der forudsættes kendskab til International Politik svarende til IP2

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28