AFLYST - Den arabisk-israelske-palæstinensiske fredsproces: hvilke tiltag har virket, og hvilke har ikke?

Kursusindhold

Konfliktløsning er en vigtig ingrediens både i konkret udenrigspolitik og i faget international politik. Den arabisk-israelsk-palæstinensiske fredsproces er formentlig det konfliktløsningsområde, hvor der i nyere tid er satset flest ressourcer – politiske såvel som økonomiske. På kurset ser vi på, hvorfor de ikke hidtil har ført til en egentlig løsning. Processen rummer mange cases, der kan sammenlignes. Resultaterne i processerne er også meget forskellige. Der er både totale fiaskoer, delvis fredsslutninger, konflikt og sameksistens. Der er derfor mulighed for at lave komparative analyser (med og uden variation) og for at applicere teori på de enkelte cases. Af teoretiske tilgange inddrages vi konfliktløsningsteori, spoileranalyse, realisme, samt diplomatisk historie. Kernen i fredsprocessen har hidtil været en to-statsløsning mellem Israel og palæstinensere – er to-statsløsningen stadig i live?

 

Kursets forløb:

 1. Baggrund for konfliktrum og forhandlingsrum: 1948
 2. 1967-krigen: FN-koalitionerne og fredsprocessen som regime
 3. Spoiler-teori, kapabilitetsanalyse, diplomatisk historie
 4. 1973 og stop for israelsk-arabiske krige
 5. Camp David-aftalerne, egyptisk-israelsk fred
 6. Oslo-aftalerne og palæstinensiske selvstyre
 7. Israelsk-jordansk fredsaftale og israelsk-syrisk forværring
 8. Cairo-aftalerne, terror og sammenbrud
 9. 2000: Clinton vs. Arafat
 10. Saudi Arabien på banen
 11. Trump, Jerusalem og tostatsløsningens fremtid
 12. Debat med gæster
 13. Danmark og fredsprocessen
Engelsk titel

CANCELLED - The Arab-Israeli peace process – assessing the record

Uddannelse

Bachelor kursus: 20 ECTS

Kandidat kursus: 15 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

At redegøre for fredsprocessens udvikling, dens indhold og centrale aktører

At diskutere de konkrete tiltag i processen

At redegøre for de forskellige tilgange til analyse heraf

 

Færdigheder:

At anvende relevant teori

At forhold sig til den anvendte teori

At vurdere andres analyse af processen

 

Kompetencer:

At planlægge, strukturere og gennemføre undersøgelser af fredsprocesser

At kunne vurdere tiltag mhp. fordele og ulemper

At kunne navigere i et politisk tilspidset område

Forelæsninger, studenteroplæg, små opgaver, gruppearbejde, diskussion

Foreløbig liste over grundmateriale, der suppleres med nyere artikler:

Aggestam, Karin (2005): ‘Enhancing Ripeness: Transition from Conflict to Negotiation’. I I. William Zartman and Guy Olivier Faure (eds.): Escalation and Negotiation in International Conflict. Cambridge: Cambridge University Press 2005, pp. 271-291.

Burgess, Heidi (2004): "Peace Processes." Beyond Intractability. Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess. Conflict Research Consortium, University of Colorado, Boulder. Posted: May 2004 http://www.beyondintractability.org/essay/peace_processes/, 3 p.

Hansen, Birthe (2000): Unipolarity and the Middle East. Richmond: Curzon, pp. 165-190.

Hansen, Birthe (1998): Politik i Mellemøsten. København: DUPI, pp. 12-21 + 55-77.

Krämer, Gudrun (2011): A History of Palestine. Princeton: Princeton University Press.

Kurtzer, Daniel C., and Scott B. Lasensky, Scott B. (2008): Negotiating Arab-Israeli Peace: American Leadership in the Middle East, pp.1-84.

Liebman, Charles S. (1974): ‘Diaspora Influence on Israel: The Ben Gurion-Blaustein “Exchange” and its Aftermath’. Jewish Social Studies, Vol. XXXVI, Nos. 3-4, July-October, pp. 271-280, http://www.ajcarchives.org/AJC_DATA/Files/515.PDF.

Luttwak, Edward N. (1999): ‘Give War a Chance’. Foreign Affairs, July-August Issue, http://www.foreignaffairs.com/articles/55210/edward-n-luttwak/give-war-a-chance, ca. 5p.

Makovsky, David, and Dennis Ross (2009): Myths, Illusions, and Peace. New York: Viking, pp. 1-159.

Mearsheimer, John J., and Stephen M. Walt (2007): The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy. London: Allen Lane, pp. 1-14 + 335-355.

Miller, Aaron David (2008): The Much Too Promised Land. America's Elusive Search for Arab-Israeli Peace. New York: Bantam Books. 385 p.

Quandt, William B. (1993/2005 edition): Peace Process. American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 1967. Washington D.C.: The Brookings Institution/Berkeley and Los Angeles: University of California Press, pp. 1-94 + 422-425.

Rubin, Barry (2002): The Tragedy of the Middle East. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 193-227.

Schneer, Jonathan (2012): The Balfour Declaration. New York: Random House, pp.333-376.

Stedman, Stephen J. (1997): ‘Spoiler Problems in Peace Processes’. International Security, Vol. 22:2, pp. 5-53.

Telhami, Shibley (1990): Power and Leadership in International Bargaing. The Path to the Camp David Accords. New York: Columbia University Press, pp. 3-42 + 157-203.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen med synopsis
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56