Kernefag: Offentlig styring og ledelse

Kursusindhold

Faget giver en videregående og dybdegående behandling af forskellige perspektiver, positioner, metoder og datakilder indenfor klassisk og nyere forskningslitteratur om offentlig styring og ledelse. Der er et stærkt fokus på samfundsmæssigt aktuelle problemstillinger med stor forskningsmæssig relevans. Målet er at styrke den studerendes evne til at overskue, analysere, diskutere og vurdere en større mængde forskningslitteratur og at forholde sig kritisk og selvstændigt til denne. Faget betoner de studerendes evne til at omsætte teoretiskebegreber og forskningsbaserede indsigter til policy og konkrete ledelsesmæssige anbefalinger, samt at udvikle deres forståelse for vilkårene for styring og ledelse i den danske offentlige sektor som den ser ud i dag.

Faget vil løbende inddrage relevante praktikere i undervisningen.

 

På faget arbejdes der med at identificere problemstillinger inden for styring og ledelse i den offentlige sektor med stor samfundsmæssig og forskningsmæssig relevans. Derudover arbejdes der med udarbejdelse af undersøgelsesdesign og identifikation af relevant empiri og datakilder som forberedelse til den endelige opgave.

Engelsk titel

Core Subject: Public Administration and Management

Uddannelse

Kernefag på den kernefaglige linje Organisation og ledelse. Faget kan kun følges af studerende, der også er optaget på Organisation og ledelse.

Målbeskrivelse

Viden:

 • At kunne redegøre for udvalgte teorier og problemfelter inden for teorier om offentlig styring og ledelse
 • At kunne reflektere over teoriernes styrker og svagheder 

 

Færdigheder:

 • At kunne udvælge og anvende teorier og perspektiver, som er relevante i en konkret analyse
 • At kunne sammenligne, modstille, evaluere og diskutere teorier og kernebegreber

 

Kompetencer:

 • At kunne udforme og formidle en sammenhængende, præcis og velargumenteret skriftlig analyse og diskussion
 • At kunne forholde sig kritisk og konstruktivt til andres arbejde og modtage feedback på eget
 • At kunne omsætte teoretiske og empiriske indsigter til konkrete ledelsesmæssige anbefalinger

I faget prioriteres inddragelse af relevante praktikere. De studerende, der søger om optag på kernefagligheden, må forvente en undervisningsform, der lægger vægt på inddragelse af de studerende i undervisningen, herunder særligt aktiv deltagelse i forbindelse med de løbende opgaver og feedback.

Forløbet vægter de studerendes faglige engagement. Derfor placeres de studerende ved semesterstart i læsegrupper, som de studerende forventes at mødes med to gange om ugen.

Eksempler på litteratur

 

Rainey, H. G. (2014). Understanding and managing public organizations (4th edition). San Francisco: Jossey Bass. (Chapter 6) (Available on-line from the library), 147-172 (26 pages)

 

Grand, J. Le. (2010). Knights and Knaves Return: Public Service Motivation and the Delivery of Public Services. International Public Management Journal, 13(1), 56–71. (15 pages) https://doi.org/10.1080/10967490903547290

 

Andersen, L. B., Boesen, A., & Pedersen, L. H. (2016). Performance in Public Organizations: Clarifying the Conceptual Space. Public Administration Review, 76(6), 852–862. (10 pages) https://doi.org/10.1111/puar.12578

 

Nielsen, Poul Aaes (2014). Performance Management, Managerial Authority, and Public Service Performance. Journal of Public Administration Research and Theory. 24(2), 431-458. (27 pages)

 

Behn, Robert D. 2003. “Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures.” Public Administration Review 63 (5): 586–606. (20 pages)

 

Boyne (2002): Concepts and Indicators of Local Authority Performance: An Evaluation of the Statutory Frameworks in England and Wales. Public Money & Management, 17-24. (7 pages)

 

Hood, Christopher. (2012). Public Management by Numbers as a Performance-Enhancing Drug: Two Hypotheses. Public Administration Review, 72(s1), 85-92. (7 pages)

 

Grant, A. M. 2008. Employees without a Cause: The Motivational Effects of Prosocial Impact in Public Service. International Public Management Journal, 11(1), 48-66 (19 pages).

 

Locke, E.A. & Latham, G.P. 2002. Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation. American Psychologist, 57(9): 705-717 (13 pages).

 

Grant, A. 2007. Relational job design and the motivation to make a prosocial difference, Academy of Management Review, 32(2): 393-417 (25 pages).

Deci, E.L. & Ryan, R.M. 2000. The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior, Psychological Inquiry, 11:4, 227-268 (42 pages).

 

Oberfield, Z. 2014. Motivation, Change, and Stability. Findings From an Urban Police Department, The American Review of Public Administration, 44(2): 210-232 (23 pages).

Serritzlew, S. (2006). Linking Budgets to Activity: A Test of the Effect of Output‐Purchase Budgeting. Public Budgeting & Finance, 26(2), 101-120. (19 pages)

 

Lavy, V. (2002). Evaluating the Effect of Teachers’ Group Performance Incentives on Pupil Achievement. Journal of Political Economy, 110(6), 1286-1317 (31 sider). doi:10.1086/342810

 

Miller, G.J. 2005. “The Political Evolution of Principal-Agent Models.” Annual Review of Political Science 8: 203-225.

Andersen, L.B., Pallesen, T. (2008): ‘"Not Just for the Money?" How Financial Incentives Affect the Number of Publications at Danish Research Institutions’, International Public Management Journal, vol. 11 nr. 1, s. 28 – 47 (20 pages).

 

Mikkelsen, M.F., Andersen, L.B. & Jacobsen, C.B. 2015. Managing Employee Motivation: Exploring the Connections Between Managers’ Enforcement Actions, Employee Perceptions, and Employee Intrinsic Motivation, International Public Management Journal, DOI: 10.1080/​10967494.2015.1043166 (23 pages).

 

Frey, B & Jegen, R 2001, ‘Motivation crowding theory’, Journal of Economic Surveys, vol. 15, no. 5, pp. 589-611 (23 pages).

 

Jacobsen, Christian Bøtcher; Andersen, Lotte Bøgh. Performance management for academic researchers : How publication command systems affect individual behavior, Review of Public Personnel Administration, Vol. 32, Nr. 2: 84-107. (23 pages)

 

Anne Skorkjær Binderkrantz, Jørgen Grønnegaard Christensen; Agency Performance and Executive Pay in Government: An Empirical Test, Journal of Public Administration Research and Theory, Volume 22, Issue 1, 1 January 2012, Pages 31–54, (23 pages) https://doi.org/10.1093/jopart/mur039

 

Brehm, John & Scott Gates. 1999. Working, Shirking, and Sabotage. Bureaucratic Responses to a Democratic Public. Ann Aarbor: University of Michigan Press.

 

Van Wart, M. 2013. Administrative Leadership Theory: A Reassessment after 10 years. Public Administration, 91(3): 521–543.

 

Yang, Jixia; Zhi-Xue Zhang and Anne S. Tsui. 2010. Middle Manager Leadership and Frontline Employee Performance: Bypass, Cascading, and Moderating Effects Journal of Management Studies 47:4 (654-678).

 

Paarlberg, L.E. & Lavigna, B. 2010. Transformational Leadership and Public Service Motivation: Driving Individual and Organizational Performance. Public Administration Review, September/October: 710-718.

 

Bhargava, Saurabh og Dayanand Manoli 2015. “Psychological Frictions and the Incomplete Take-Up of Social Benefits: Evidence from an IRS Field Experiment”, American Economic Review, 105(11): 1-42.

 

Brodkin, Evelyn Z. og Malay Majmundar. 2010. “Administrative Exclusion: Organizations and the Hidden Costs of Welfare Claiming”, Journal of Public Administration Research and Theory, 20: 827-848.

 

Burden, Barry C., David T. Cannon, Kenneth R. Mayer og Donald P. Moynihan. 2012. “The Effect of Administrative Burden on Bureaucratic Perception of Policies: Evidence from Election Administration”, Public Administration Review, 72(5): 741-751.

 

Heinrich, Carolyn J. 2016. “The Bite of Administrative Burden: A Theoretical and Empirical Investigation”, Journal of Public Administration Research and Theory, 26(3): 403-420.

 

Heinrich, Carolyn J. og Robert Brill. 2015. “Stopped in the Name of the Law: Administrative Burden and its Implications for Cash Transfer Program Effectiveness”, World Development, 72: 277-295.

 

Herd, Pamela, Hope Harvey, Thomas Deleire og Donald P. Moynihan. 2013. Shifting Administrative Burden to the State: The Case of Medicaid Take-Up”, Public Administration Review, 73, S1: S69-S81.

 

Tummers, Lars, Ulrike Weske, Robin Bouwman og Stephan Grimmelikhuijsen. 2016. “The Impact of Red Tape on Citizen Satisfaction: An Experimental Study”, International Public Management Journal, 19(3): 320-341.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56