Sammenlignende Statskundskab

Kursusindhold

Faget giver et samlet overblik over den sammenlignende statskundskabs (komparativ politiks) grundlæggende elementer. Det behandler politiske processer, strukturer, aktører og normer i en række udvalgte lande i et komparativt perspektiv. Det tilstræbes, at følgende politiske systemer behandles: EU, Storbritannien, Tyskland, USA, Kina, Frankrig, Rusland og Japan. Faget indeholder i særlig grad problemstillinger vedrørende politisk magt, demokrati og autoritære styreformer, politisk økonomi og udvikling, partier og stater, politisk deltagelse, identitet, religion og politik samt sociale klasser.

Engelsk titel

Comparative politics

Målbeskrivelse

Sammenlignende statskundskab giver den studerende

 • En omfattende indsigt i fagets begreber og teorier.
 • Et godt kendskab til de komparative metoder og deres anvendelse på et konkret materiale.
 • En kompetence til selvstændigt at kunne tage stilling til problemstillingerne i komparativ politik og til at anvende begreber og teorier i konkrete analyser af et empirisk materiale.
 • En omfattende empirisk viden om komparativ politiks emneområde

Undervisningen finder sted i efterårssemestre og udgør i alt 60 timer. Undervisningen består af holdundervisning og eventuelt årgangsforelæsninger.

Pensum udgør 1600 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Faget afsluttes med en 5-dages hjemmeopgave.
Den studerende stilles ét spørgsmål eller vælger blandt et antal eksamensspørgsmål ét spørgsmål som udgangspunkt for besvarelsen. Denne skrives som en mindre, selvstændig opgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Karakter betegnelse  Beskrivelse 
 12 Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål.

Med udgangspunkt i selvstændig refleksion over og  anvendelse af sammenlignende statskundskabs  begreber, teorier og metoder demonstreres evnen til systematisk at analysere politiske strukturer,  aktører, processer og normer samt konsekvenser i  Danmark såvel som i andre lande. Der  demonstreres en forståelse for forudsætninger og  udviklingsmuligheder for begreber, teorier eller  metoder inden for sammenlignende statskundskab.  Den studerende har omfattende faktuel viden.

 7

 

God præstation, der
demonstrerer opfyldelse
af fagets mål med

en del mangler.

Med udgangspunkt i en sikker viden om  sammenlignende statskundskabs begreber, teorier  og metoder demonstreres evnen til at analysere og  diskutere politiske strukturer, aktører, processer og  normer i Danmark såvel som i andre  lande. Begreber og teorier anvendes med en del  mangler systematisk og aktivt. Den studerende har  grundlæggende faktuel viden.

 02

 

Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Med udgangspunkt i en basal viden om  sammenlignende statskundskabs begreber, teorier  og metoder demonstreres evnen til at analysere  udvalgte politiske normer, strukturer, processer og  aktører i Danmark og/eller i andre lande. Teorier og  begreber anvendes i ringe omfang aktivt og  systematisk i diskussionen. Den studerende har  begrænset faktuel viden.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forelæsninger
 • 34
 • Øvelser
 • 12
 • Forberedelse
 • 121
 • Eksamen
 • 80
 • Total
 • 275