Å - AFLYST - Sociologien om byer og byplanlægning

Kursusindhold

Sociologien om byer og byplanlægning udvikler sig hele tiden i samspil med den anvendte praksis i planlægningen af de danske byer. Dette gør sig blandt andet gældende, fordi samfundsvidenskabelig viden spiller en større og større rolle hos eksperter i det urbane.

På kurset vil vi undersøge byen og byplanlægningen fra forskellige sociologiske teoretiske og tematiske vinkler ved at fokusere på blandt andet demokratiske processer i byen, den neoliberale by, urbane retfærdiggørelser og  byplanlæggerens rolle. Vi vil koble disse teoretiske vinkler til konkrete nutidige planlægningspraksisser i byer, for eksempel brugen af midlertidighed og midlertidige projekter, planlægningen af en grønnere by og udviklingen af socialt belastede boligområder. Til at belyse de forskellige problemstillinger fra en praksis-vinkel vil kurset også bestå af gæsteforelæsninger fra folk, der med en samfundsvidenskabelig baggrund arbejder med byer og byplanlægning, fx i kommunen eller som private rådgivere.

En central del af kurset vil være, at de studerende selv vælger en bysociologisk case, som de løbende arbejder med gennem kurset. I case-arbejdet vil de studerende skulle forbinde den sociologiske teori om byer og planlægning til den konkrete planlægningsvirkelighed, blandt andet ved hjælp af gæsteforelæsningerne.

Engelsk titel

Å - CANCELLED - The Sociology of Cities and Urban Planning

Uddannelse

KA Teori og Tema (2015 studieordningen)

Fagpakke (KA 2015):

Viden, organisation og politik

Kultur, livsstil og hverdagsliv

 

Målbeskrivelse

Viden:
De studerende vil efter kurset kunne redegøre for og definere forskellige bysociologiske tematikker i relation til byen og byplanlægningen. De vil have opnået en indsigt i forskellige konkrete problemstillinger i byplanlægningen og kunne diskutere de praktiske implikationer af bestemte teoretiske tilgange til byen og byplanlægningen.

Færdigheder:
De studerende vil efter kurset kunne analysere bysociologiske problemstillinger med brug af kursuslitteraturen og vurdere, argumentere for og diskutere anvendeligheden af teorierne på forskellige praksisområder i byplanlægningen.

Kompetencer:
De studerende vil efter kurset have opnået kompetencer i at koble sociologisk byteori til konkrete praksisser i byplanlægningen. De vil efter kurset kunne planlægge, strukturere og iværksætte en sociologisk analyse af byen og byplanlægningen med særligt fokus på de praktiske implikationer og problemstillinger.

Kurset er bygget op omkring aktiv deltagelse i undervisningen. Aktiv deltagelse vil bestå af (1) studenteroplæg baseret på kursustekster, (2) peer-feedback på studenteroplæg, og (3) skriftlige opgaver relateret til selvvalgte cases (herunder korte litteratursøgninger, indsamling af empiri og præsentation/​analyse af case). Kurset er baseret på holdundervisning med gæsteforelæsninger og evt. ekskursioner.

Undervisningsmaterialet vil bestå af by-sociologiske tekster, case-præsentationer (fx avisartikler, kommunale projektbeskrivelser eller rapporter) og evt. materiale fra gæsteforelæsere. Materialet vil blive samlet i et kompendium eller blive gjort tilgængeligt digitalt.

BEMÆRK:

Kurset har adgangsbegrænsning.

Ordinær tilmeldingsperiode til sommerskole kurser er fra 15. november til 1. december. Bliver kurset fyldt her, vil det IKKE blive udbudt igen ved eftertilmeldingsperioden fra 15. maj - 1. juni.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende præsenterer tekster og selvvalgte cases og giver feed-back på hinandens præsentationer

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv deltagelse. Bestået/ikke bestået.

Aktiv deltagelse vil bestå af
(1) studenteroplæg baseret på kursustekster,
(2) peer-feedback på studenteroplæg,
(3) skriftlige opgaver relateret til selvvalgte cases
(herunder korte litteratursøgninger, indsamling af empiri og præsentation/​analyse af case).
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 80
 • Undervisningsforberedelse
 • 16
 • Øvelser
 • 82
 • Total
 • 206