Videregående kvantitative metoder

Kursusindhold

Faget præsenterer den studerende for regressionsanalyse og dens anvendelse i sociologisk forskning. Den studerende opnår viden om

·         Simpel og multipel lineær regression, 

·         Funktionel form,

·         Statistiske tests og deres anvendelse i regressionsanalyse,

·         Antagelser bag regressionsanalyse og deres betydning for koefficienter og standardfejl,

·         Modelkontrol af regressionsmodeller,

·         Statistisk kontrol og forlæns modelsøgning samt deres anvendelse i sociologisk forskning og interaktionseffekter og deres anvendelse i sociologisk forskning.

 

Den studerende skal kunne redegøre for disse emner. Den studerende skal yderligere kunne forklare logikken bag brugen af regressionsanalyse og forlæns modelsøgning i sociologisk forskning. Sidst skal den studerende kunne reflektere over muligheder og begrænsninger ved brugen af regressionsanalyse i sociologisk forskning.

 

Engelsk titel

Advanced quantitative methods

Uddannelse

Obligatorisk BA kursus på 3. semester på sociologi.

Målbeskrivelse

VIDEN:

Faget præsenterer den studerende for regressionsanalyse og dens anvendelse i sociologisk forskning. Den studerende opnår viden om

 • simpel og multipel lineær regression,
 • simpel og multipel logistisk regression,
 • funktionel form,
 • statistiske tests og deres anvendelse i regressionsanalyse,
 • antagelser bag regressionsanalyse og deres betydning for koefficienter og standardfejl,
 • modelkontrol af regressionsmodeller,
 • statistisk kontrol og forlæns modelsøgning samt deres anvendelse i sociologisk forskning og
 • interaktionseffekter og deres anvendelse i sociologisk forskning.
   

Den studerende skal kunne redegøre for disse emner. Den studerende skal yderligere kunne forklare logikken bag brugen af regressionsanalyse og forlæns modelsøgning i sociologisk forskning. Sidst skal den studerende kunne reflektere over muligheder og begrænsninger ved brugen af regressionsanalyse i sociologisk forskning.

 

FÆRDIGHEDER:

Faget giver den studerende mulighed for praktisk beherskelse af regressionsanalyse i standard-software som fx Stata. Den studerende skal kunne

 • udføre simpel og multipel regressionsanalyse, herunder

- fortolke regressionskoefficienter,

- fortolke determinationskoefficienter,

- anvende statistiske tests til at teste hypoteser, der er relevante for en given problemstilling,

- anvende og fortolke statistisk kontrol og forlæns modelsøgning på sådan vis, at den er relevant for en given problemstilling,

- anvende og fortolke interaktionseffekter på relevant vis i forhold til en given problemstilling og

- udføre modelkontrol

 • præsentere og formidle resultater baseret på regressionsanalyser i relation til en given problemstilling og
 • kritisk vurdere sine empiriske resultater i relation til en given problemstilling på en måde, der signalerer forståelse af muligheder og begrænsninger ved brugen af regressionsanalyse i sociologisk forskning.

 

KOMPETENCER:

Efter endt undervisning skal den studerende kunne

 • tilegne sig videregående kvantitative metoder som fx faktoranalyse, multilevel-modeller eller kvasi-eksperimentelle metoder
 • omsætte sin viden og færdigheder i videregående kvantitative analyser i forsknings- og konsulentøjemed ved fx at kunne planlægge og gennemføre rapporter eller udredninger, der involverer regressionsanalyse.
   

Bemærk: Faget Videregående Kvantitative Metoder skal tages sammen med faget Sociokulturel differentiering.

Forelæsning.

Pensum 600-700 sider

Pensumliste oploades i Absalon

Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende vil løbende i semestret læse og give feedback hinandens opgaver.

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe.
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 15 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 84
 • Øvelser
 • 70
 • Eksamensforberedelse
 • 10
 • Total
 • 206