Bæredygtig forretningsudvikling & innovation

Kursusindhold

Vejen ind i fremtiden for private virksomheder er bl.a. gennem et målrettet fokus på bæredygtighed. Det handler ikke udelukkende om at tjene penge på sin forretning – men om at tjene penge på en ansvarsfuld måde over for samfundet som helhed.

 

Formålet med dette kursus er at opnå teoretisk og praktisk indsigt i, hvordan du integrerer bæredygtighedsprincipper i virksomheders forretningsudvikling og innovative tiltag. Du kommer til at arbejde praksisnært med fx: nye typer af fødevarer, digitalt inkluderende forretningsmodeller, robotteknologi, serviceinnovation i hotel & restaurationsbranchen. 

 

Vi undersøger, bæredygtighedsbegrebet i forhold til forretningsforståelse og bruger den sociologiske metodekasse til at perspektivere til et Corporate Social Innovationsperspektiv (Mirvis & Googins). Kurset bygger på litteratur fra den sociale innovationsteori og praksis, ligesom også klassisk moderne forretningsteori (Osterwalder, Christensen m.fl.) bringes i spil.

 

Undervisningsformen vil være forelæsninger, gæsteforelæsninger fra erhvervslivet, øvelser samt feltarbejde og/eller desk research. På grund af dataindsamling er en vigtig forudsætning for kurset, at du bestået fag i både kvalitativ og kvantitative metoder.   

Engelsk titel

Sustainable Business Development and Innovation

Uddannelse

BA/KA Valgfag

Fagpakke (KA 2015):

Velfærd, ulighed og mobilitet/Welfare, inequality and mobility
Viden, organisation og politik/Knowledge, organisation and politics
Kultur, livsstil og hverdagsliv/Culture, lifestyle and everyday life

 

 

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende opnår viden omkring innovationsteori og innovationsmetoder relevante for at forstå og analysere en forretning. Især vil den studerende tilegne sig viden omkring social innovation, corporate social innovation, business model canvas, social business modelling, crowdsourcing, design thinking, service journey mapping, mindset training og active user typologies.

Færdigheder:

Den studerende opnår færdigheder inden for udarbejdelse af et business model canvas, samt analyse og innovativ perspektivering af en given forretningspraksis pba. det konkrete indsamlede datagrundlag, fx i form af interview, data indhentet via sociale medier m.v..
 

Kompetencer:

Den studerendes kompetencer øges i forhold til at anvende sin sociologiske værktøjskasse i en virksomhedskontekst, hvor den studerende kan vise hvordan et multifaceteret ord som bæredygtighed kan bidrage til den socialt innovative forretningsudvikling og forretningsforståelse.

Undervisningsformen vil være forelæsninger, gæsteforelæsninger, øvelser og feltarbejde.

Undervisningsmaterialet vil bestå af udvalgte artikler og bøger i uddrag.   

Det vil være en fordel, at den studerende som forudsætning har en basal sociologisk værktøjskasse, herunder beståede kvalitative og kvantitative metodefag.

De studerende vil blive inviteret til at arbejde med specifikke virksomheders problemfelter, men det er muligt for de studerendes egne foretrukne cases at komme i betragtning.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

På baggrund af feltarbejdet, vil de studerende løbende præsentere indsigter for holdet, enten i forbindelse med forelæsninger, eller i online fora efter nærmere aftale. Der lægges op til en løbende feedback mellem de studerende, ligesom også gæsteforelæsere fra konkrete virksomheder vil tage del af feedback. 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv Deltagelse vil på dette kursus betyde:
På dette kursus vil den studerende blive eksamineret pba. gennemført feltarbejde og/eller desk studies i forhold til et virksomhedsproblemfelt. Arbejdet afrapporteres i en skriftlig rapport vurderet at eksaminator og relevante repræsentanter for erhvervslivet udvalgt af eksaminator.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 72
 • Øvelser
 • 84
 • Eksamensforberedelse
 • 22
 • Total
 • 206