Statistik 2

Kursusindhold

Statistik 2 introducerer statistisk analyse af psykologiske data. Faget beskæftiger sig med statistiske procedurer anvendt i analysen af kvantitative forskningsdata, f.eks. i form af objektive målemetoder, spørgeskemasvar og psykologiske testresultater. Statistik 2 vil fokusere på statistiske analyser af mere komplekse studier med multiple behandlingsgrupper og/eller gentagne målinger.

Engelsk titel

Statistics 2

Målbeskrivelse

Ved afslutning af modulet kan den studerende

 • Udføre statistiske undersøgelser. Vurdere og beskrive resultater af statistiske undersøgelser og deres forudsætninger. Drage konklusioner om ukendte størrelser, parametre, knyttet til populationen.
 • Beskrive faglige problemer som statistiske problemer. Anvende hensigtsmæssige statistiske metoder til at løse problemet. Fortolke resultaterne og formidle statistiske konklusioner til lægmandssprog.
 • Redegøre for videnskabelige artiklers statistiske resultater og kunne forholde sig analyserende til valg af metoder samt de konklusioner, der drages på baggrund af det statistiske materiale.
 • Udføre statistiske analyser ved brug af et statistik-program, fx SPSS.

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og empiriske undersøgelser) og øvelseshold (metode og øvelser bl.a. ved brug af statistisk software).

•Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
•På øvelsesholdene gennemgås eksempler på analyse af data og fortolkning af resultater på baggrund af de i forelæsningerne introducerede statistisk tests. Studerende får vejledning på hold niveau i forbindelse med udarbejdelse af de obligatoriske hjemmeopgaver.

Det anbefales, men kræves ikke, at Statistik 1 er bestået forud for Statistik 2.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer
PRØVEFORM: Skriftlig prøve på universitetet.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden kan medbringe skriftlige hjælpemidler.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 42
 • Total
 • 70