Valgfag - Psykotraumatologi: Krise og katastrofepsykologi

Kursusindhold

Kurset fokuserer på traumatisk stress. Dvs. reaktioner på udsættelse for alvorlige og livstruende hændelser så som ulykker, katastrofer, krig, terror mm.

Det teoretiske grundlag for psykotraumatologien gennemgås. Ligesom kliniske og terapeutiske aspekter af området behandles.

Hvilke begivenheder traumatiserer og hvorfor.

 • Præmorbide personlighedsfaktorers betydning for den posttraumatiske reaktion.

 • Principperne for akut kriseintervention gennemgås.

 • Organisering og indhold af den akutte indsats.

 • Identifikation af risikofaktorer og screening for specielt behandlingskrævende tilstande i akutfasen.

 • Traume inducerede dissociative tilstande.

 • Defusing og debriefing af involverede i traumatiske hændelser.

 • Diagnoserne Acute Stress Disorder, ASD, og Post Traumatic Stress Disorder, PTSD, og konsekvenserne af disse, belyses.

 • Traumers og PTSD’s epidemiologi.

 • Den længerevarende psykoterapeutiske indsats i forbindelse med post traumatiske stresstilstande.

 • Hvad er de essentielle elementer i post traumatisk psykoterapi belyst ud fra forskellige terapeutiske retninger.

 • Undervisningen vil blive suppleret med cases inden for det psykotraumatologiske speciale.

De studerende vil i løbet kurset blive aktiverede  i diverse konstruerede katastrofe scenarier, hvor de bliver bedt om at planlægge form og indhold af den kriseterapeutiske indsats. Og om at fremlægge disse for de øvrige studerende.

Engelsk titel

Elective course - Acute and Post-traumatic Stress Reactions. Theory and Clinical Practice

Målbeskrivelse

Ved afslutning af valgfagsmodulet på Institut for Psykologi kan den studerede:

 • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
 • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
 • Forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.

 

Den studerende skal ved kursets afslutning have grundlæggende teoretisk viden om psykotraumatologi, og hvilke specielle aspekter af traumet, personligheden og efterfølgende bearbejdning, som har betydning for reaktioner, forløb og heling.

Holdundervisning 14 uger.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave, der skal afleveres i Digital Eksamen.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere.
OMFANG: 1 studerende max 8 sider, 2 studerende max 12 sider og 3 studerende max 14 sider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28