Projektorienteret forløb

Kursusindhold

De studerende kan vælge at tage et projektorienteret forløb i hele eller en del af femte semester.

Det projektorienterede forløb (praktik) skal være fagligt relevant for bacheloruddannelsen i antropologi (fx kan det uddybe og give praktisk erfaring med centrale temaer/problemstillinger i uddannelsen; give faglig og praktisk erfaring inden for relevante arbejdsområder; bidrage med erfaringer og viden inden for et område, som ønskes uddybet i bacheloressayet)

Det projektorienterede forløb kan finde sted i en offentlig eller privat virksomhed, organisation eller institution, hvor der udføres akademisk arbejde og er ansat akademisk arbejdskraft, som kan yde faglig relevant supervision.

Et projektorienteret forløb skal forhåndsgodkendes af koordinatoren for projektkoordinerede forløb. Forhåndsgodkendelsen skal sikre, at det projektorienterede forløb fremstår så gennemtænkt som muligt, og at det er indgået en kontrakt om forløbet (se under kontrakt).

Engelsk titel

Internship

Målbeskrivelse
Målbeskrivelser

Formålet med et projektorienteret forløb (praktik) er at give den studerende en professionel erfaring med:

 • at arbejde i praksis inden for et relevant antropologisk eller alment-akademisk arbejdsområde
 • at udfolde og udbygge sine antropologiske og alment-akademiske faglige færdigheder

I rapporten skal den studerende vise, at han/hun kan:

 • give en redegørelse for og faglig vurdering af det projektorienterede forløbs formål og praktiske forløb
 • diskutere det projektorienterede forløbs faglige relevans og det faglige udbytte herunder
  • diskutere hvorvidt og hvorledes antropologiske og alment-akademiske kompetencer er blevet anvendt og udbygget i det projektorienterede forløb
  • reflektere over styrker og begrænsninger ved antropologiske kompetencer i forhold til arbejdsområdet
 • reflektere analytisk over værtsorganisationens arbejde og det problemfelt, den arbejder inden for
 • overveje evt. videre perspektiver/ muligheder for antropolog-fagligt arbejde på feltet
 • inddrage relevant antropologisk litteratur i fremstillingen

Herudover skal den studerende opfylde Institut for Antropologis form og sprogkrav (se studieordningens punkt 4.3.2 om form og sprogkrav). Ved bedømmelse af opgaven tages højde for hvor mange ECTS rapporten udløser.

Projektorienterede forløb: Kort obligatorisk introduktionsmøde i starten af semestret og obligatorisk midtvejsmøde.

Udleveret litteratur i forbindelse med introduktionsforløb og midtvejsmøde.

Alle kurser 1. og 2. år skal være bestået før kurset kan påbegyndes.

Praktikopholdet skal forhåndsgodkendes af praktikkoordinator Luise Mandrup Andersen. Forhåndsgodkendelsen, som er den underskrevne praktikkontrakt, skal sikre, at praktikopholdet fremstår bliver så gennemtænkt som muligt, og at der er indgået en praktikkontrakt.
Praktikkontrakten er en skriftlig aftale mellem praktikkoordinatoren, den studerende og praktikstedet, hvori rettigheder og pligter under opholdet præciseres. Du kan downloade en skabelon på dansk eller engelsk via KUnet. I praktikkontrakten står de forskellige punkter, der skal dækkes. Du finder kontrakten på dette link (kræver login): https:/​/​intranet.ku.dk/​antropologi_ba/​valgfag_merit_praktik/​praktik/​Sider/​default.aspx

Arbejdsbelastning skemaet nederst gælder ved praktik III.

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering
Det projektorienterede forløb skal afsluttes med en individuel rapport, hvori forløbet evalueres og sættes i relation til uddannelsen i antropologi.

Rapporten skal indeholde en beskrivelse af stedet hvor det projekt-orienterede forløb har fundet sted, en redegørelse for formålet og det praktiske forløb (med beskrivelse af arbejdsopgaver) og faglige udbytte af det projektorienterede forløb.
Længde på praktikrapporten ved 15 ECTS: minimum 22.500 og maximum 27.500 antal anslag.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målskrivelserne

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering
Det projektorienterede forløb skal afsluttes med en individuel rapport, hvori forløbet evalueres og sættes i relation til uddannelsen i antropologi.

Rapporten skal indeholde en beskrivelse af stedet hvor det projekt-orienterede forløb har fundet sted, en redegørelse for formålet og det praktiske forløb (med beskrivelse af arbejdsopgaver) og faglige udbytte af det projektorienterede forløb.
Længde på praktikrapporten ved 22,5 ECTS: minimum 29.250 og maximum 35.750 antal anslag.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsene

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering
Det projektorienterede forløb skal afsluttes med en individuel rapport, hvori forløbet evalueres og sættes i relation til uddannelsen i antropologi.

Rapporten skal indeholde en beskrivelse af stedet hvor det projekt-orienterede forløb har fundet sted, en redegørelse for formålet og det praktiske forløb (med beskrivelse af arbejdsopgaver) og faglige udbytte af det projektorienterede forløb.
Længde på praktikrapporten ved 30 ECTS: minimum 36.000 og maximum 40.000 antal anslag.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelserne

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 40
 • Undervisningsforberedelse
 • 60
 • Praktik
 • 605
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 825