Evalueringsantropologi - sommer 2018. Kurset er Aflyst sommer 2019.

Kursusindhold

Dette kursus klæder dig på til at arbejde med evaluering i praksis. Hvordan tilrettelægger du en evaluering? Hvordan bruger du antropologien, når du skal evaluere et projekt? Hvad kan antropologiske tilgange og kvalitative metoder, og hvornår kommer de til kort? Hvordan navigerer du et politiseret evalueringsfelt?

Kurset er bygget op om casearbejde, og du lærer at udarbejde et evalueringsdesign til et projekt. Vi arbejder med forskellige tilgange til evaluering med fokus på de antropologisk informerede: Fra klassiske impact- og procesmodeller til participatory og empowerment evaluering. Hvilke metoder, begreber og tilgange egner sig til forskellige evalueringsopgaver?

Mødet med aftagere er også i fokus. Vi arbejder med evaluators roller og med, hvilke evner har du brug for at sætte i spil i formidlingsfasen. Hvordan tilrettelægger og formidler du din antropologiske evaluering, så den bliver interessant - også for en ikke-antropologisk aftager?

Endelig beskæftiger vi os indgående med ”evalueringsbølgen” - herunder evidensbaseret praksis - og arbejder med at belyse og forstå den, set igennem antropologiske briller.

Engelsk titel

Evaluation Anthropology - Summer 2018. Cancelled Summer 2019

Uddannelse

Kurset udbydes som sommerskole i 2018.

 

Kurset er aflyst sommer 2019.

Målbeskrivelse

Viden

 

Færdigheder

  • Udarbejde et evalueringsdesign til en case
  • Anvende antropologiske metoder og begreber i casearbejde

 

Kompetencer

  • Diskutere og reflektere kritisk over, hvordan antropologiske metoder og begreber kan bruges i forhold til forskellige evalueringsspørgsmål og -kontekster
  • Diskutere den antropologiske evaluators rolle.

Forelæsninger, casearbejde, øvelser og seminarer

BA-studerende 500 siders obligatorisk pensum

KA-studerende: 500 sider obligatorisk + 200 sider selvvalgt litteratur.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Essay:


Længde: Min. 21.600 - max. 26.400 anslag. Ved gruppebesvarelser yderligere min. 6.750 - max. 8.250 anslag ekstra pr. gruppemedlem.

Eksamen skal altid vedrøre en problemstilling relevant for kurset og skal inkludere litteratur fra kurset.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se læringsmål

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Total
  • 42