Seminar: Marketing

Kursusindhold

De studerende bliver trænet i at identificere relevante markedsførings problemstillinger for en virksomhed/organisation med et/flere brands på et givent marked og på denne baggrund argumentere for en marketingstrategi, målgrupper, målsætninger samt opstille og prioritere handlingsparametre til mulig løsning af problemet.

Engelsk titel

Seminar: Marketing

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Øvelsen er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Ud over de beskrevne læringsmål i studieordningen , skal den studerende efter endt kursus have opnået viden, færdigheder og kompetencer i at anvende teorier, begreber og modeller i markedsføringsplanlægning og markedsledelse til løsning af identificerede problemer herunder

 • Gennemførelse af eksterne analyser (på makro og mesoniveau)
 • Beskrivelse og analyse af en virksomhed/et brand i et markedsperspektiv (intern analyse)
 • Analyse og diskussion af værdiskabelse og beslutningsproces hos kunderne/målgrupper
 • Identifikation af relevante markedsmæssige problemstillinger
 • Opstilling og argumentation for realistiske målsætninger for markedsaktiviteter
 • Segmentering af markedet, argumentation for valg af målgrupper og positionering
 • Udvikling og argumentation for handlingsparametre/marketing-mix

Kick-off møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgaven uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.

 • Foundations of marketing”, David Jobber and John Fahy, Fifth edition, McGraw Hill, 2015, ISBN   978-0077167950
 • Moderne markedsføring”, Ole E. Andersen m.fl., 2.udgave, Hans Reitzels Forlag, 2016, ISBN: 978-87-412-6428-8

Det anbefales at have deltaget på kurset Marketing eller marketing orienterede fag på andre universiteter f.eks. Marketing Management, Marketing Strategy, Marketing Communication eller Consumer Behavior.

BA i Økonomi eller lignende.

Undervisningsplan:

• Kick-off møde: 6. sept. 2018 14.30 – 16.30
• Commitment paper: 1. oktober kl. 10.
• Individuel vejledning á 20 min.: 12. oktober 9.00 – 16.00
• Upload af den næsten færdige opgave i Absalon: senest 4. november
• Workshops/​præsentationer: 16. og 17. november 9.00-16.00

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
- en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.
_____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
____
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • Total
 • 206