Seminar: Anvendt Corporate Finance (F)

Kursusindhold

Efterår 2018:

Formålet er for den studerende, at tage udgangspunkt i et emne der behandles i ”Finance” og relatere dette til virkeligheden. Det er ikke vigtigt at det er ”corporate”, men det er en forudsætning at det er ”finance”. ”Anvendt” betyder at seminaropgaven skal henvende sig til en der praktiserer finance og give en anbefaling på baggrund af analysen, gennemført i seminaret.

Eksempler på emner er:

 • Værdiansættelse af en virksomhed
 • Optimal kapitalstruktur
 • Eksempler, konsekvenser (og løsninger) på financial distress i praksis
 • Asset specificity og kapitalstruktur
 • Strategisk kapitalstruktur / finance
 • Kvalitativ research (fx interview) af CFO
 • Empirisk test af fx rating, kapitalstruktur, likviditet, R&D
 • Researchnote til arbejdsgiver

 

Hvis den studerende vælger at lave en værdiansættelse af en virksomhed er der krav, at dette bliver med stærkt fokus på finance frem for accounting. D.v.s. at omformuleringen af P&L skal have minimalt fokus og cost of capital, risk (beta), kapitalstruktur mm. skal have maksimalt fokus.

Dette seminar må ikke forveksles med seminaret "Strategisk værdiansættelse af en virksomhed", om end der naturligvis er et vist overlap.

 

Forår 2019:

Målet for de studerende er at tage udgangspunkt i et emne diskuteret i ”finance”, og relatere dette til praksis. Det er ikke vigtigt at det er ”corporate”, men det er et krav at det er ”finance”. ”Anvendt” betyder i denne sammenhæng, at seminaropgaven skal henvende sig til en person eller gruppe/type af personer, som praktiserer finance. Opgaven skal formidle en konkret anbefaling til de(n) pågældende person(er), baseret på analysen gennemført i paperet.

Herunder er listet nogle få eksempler på mulige emner:

 • Finansiel værdiansættelse
 • Optimal kapitalstruktur
 • Eksempler, konsekvenser, (og løsninger) på “financial distress” i praksis
 • Aktiv specificitet og kapitalstruktur
 • Industrisammenligninger
 • Strategisk kapitalstruktur / finance
 • Kvalitativ research ved fx interviews af praktikere
 • Empiriske tests af fx ratings, D/E, likviditet (liquidity), R&D mm.
 • Simulationer
 • Research note til arbejdsgiver
 • For flere eksempler kontakt supervisor
Engelsk titel

Seminar: Applied Corp. Finance (In Danish) (F)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Seminaret er en del af Finansierings linjen (F) på Økonomistudiet.

 

Målbeskrivelse

Ud over de beskrevne læringsmål i studieordningen , skal den studerende efter endt kursus have opnået viden, færdigheder og kompetencer i

 • at strukturere en opgave ved at argumentet bliver præsenteret igennem seminaropgaven
 • at teori og data analyseres
 • at anvende analysen i en virkelig situation, dvs i hvor høj grad analysens konklusion er anvendelig for en, der praktiserer finance.

Kick-off møde, research og skrivning af seminar projektet, præsentation af eget projekt, konstruktiv feedback til en anden studerendes projekt og aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Formålet med præsentationen er at den studerende kan øve sine mundtlige færdigheder og modtage feedback, som kan anvendes til at forbedre projektet.

Proces:
Det anbefales på det kraftigste, at du allerede før semesterstart går i gang med at finde et emne at skrive om, idet der kun er et begrænset antal uger fra kick-off mødet til første aflevering.

Før præsentationerne skal din stort set færdige udgave af seminarprojektet uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommenterer på. Det er vigtigt at projektet er så færdigt som muligt, da værdien af feedback og kommentarer til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken fra præsentationerne foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven. Det er IKKE meningen, at opgaven omskrives eller skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.

Seminaropgaven uploades derefter i den Digitale Eksamens portal til bedømmelse senest den under "Eksamen" angivne frist.

Aftales med underviseren

Efterår 2018:
Det er stærkt anbefaleligt, at den studerende har haft et finance basics fag, som fx ”Corporate Finance & Incentives”. D.v.s. kender til CAPM og aktier, Fixed income og obligationer, Derivater, real options, kapitalstruktur basics, samt financial statement analysis.

Forår 2019:
Det er stærkt anbefaleligt, at den studerende har haft et basis finance-fag som ”Corporate Finance and Incentives” eller lignende. Dvs. at kende til CAPM og aktier, Fixed Income og obligationer, derivater, pricing metoder, real options, kapitalstruktur basics, og financial statement analysis basics. Det er ligeledes stærkt anbefalet, at den studerende har haft mindst et mere avanceret finance-fag.

BA i Økonomi eller lignende.

Undervisningsplan:

Efterår 2018:
• Opstartsmøde 4. sept 2018 kl 20-21.30
• Upload af commitmentpaper: 17 september 2018.
• Opload af "næsten færdig opgave" i Absalon ca 10 dage før præsentationerne
• Præsentation: Uge 45 - 46

Forår 2019:
• Kick-off møde: 4. februar 2019 kl 19.00-20.30
• Upload af commitmentpaper: 18. februar 2019.
• Upload af opgave og præsentationsmateriale i Absalon: ca 8 dage før præsentationerne
• Præsentation: Et par dage i perioden 1. – 24. maj. specifikke datoer aftales til kick-off mødet

Denne struktur er ikke endelig. Der vil med al mulig sandsynlighed blive ændret i den.

Al information fra underviser vedr seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
af en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.

Yderligere for Forår 2019:
Opgaven kan skrives på engelsk, men præsentationer SKAL foretages på dansk.

Hvis en studerende vælger at lave en værdiansættelse af en virksomhed skal det understreges, at der skal lægges særligt fokus på de finansielle aspekter frem for de strategiske og regnskabsmæssige. Der skal således lægges særligt vægt på ”cost of capital”, risiko (beta), kapitalstruktur mm.
_____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Undervisere definerer, hvilke hjælpemidler er tilladt til præsentationerne.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

Efterår 2018:

Den studerende bliver evalueret på baggrund af tre kriterier; struktur, indhold/analyse og anvendelighed. Struktur vil sige hvor godt argumentet bliver præsenteret igennem seminaropgaven. Indhold/analyse vil sige hvor dybt teori og data er analyseret – altså den klassiske opfattelse af ”faglig styrke”. Anvendelighed vil sige i hvor høj grad den studerende formår at anvende analysen i en virkelig situation / i hvor høj grad analysens konklusion er anvendelig for en, der praktiserer finance.

Forår 2019:

De studerende bliver bedømt efter tre kriterier, som er struktur, indhold / analyse og anvendelse. Struktur handler om hvor godt argumentationen er gennemført igennem paperet. Indhold / analyse handler om hvor dybt teori og data er analyseret – dette er den traditionelle opfattelse af ”academic rigor”. Slutteligt handler anvendelse om, i hvor høj grad den studerende er i stand til at analysere et ”real life” problem, og anvende finance teori til at løse dette problem på en konkret og relevant måde for praktikeren.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • Total
 • 206