Seminar: Policy analyser med ADAM. CANCELED

Kursusindhold

Den makroøkonomiske model ADAM bruges både af interesseorganisationer og ministerier til at beregne effekter af f.eks. økonomisk-politiske indgreb og forudsige økonomiske udviklingstendenser.  Seminarets formål er at give den studerende mulighed for selv at analysere forskellige politiske indgreb eller respecificere modellens ligninger og/eller antagelser. Eksemplerne fra den seneste politiske debat er mange: Nulvækst i den offentlige sektor, ophævelse af skattestop på boliger, arbejdsudbudsreformer, længere ugentlig arbejdstid m.fl. Hermed vil seminaret forberede den studerende til at kunne udføre lignende analyser senere i karriereforløbet.

 

Forslag til emner:

• Alternativt scenarie med ændret vækstrate i offentligt forbrug

• Øget globalisering og substitution mod materialeinput (f.eks. indiske programmører)

• Arbejdsudbudsreform med afskaffelse af 2 helligdage

• Grønne afgifter

• Skattereform med lavere marginalskat

• Højere gebyrer på flekslån

• Danmarks vækstudsigter under langvarig international lav- eller højkonjunktur

• Finanspolitisk holdbarhed under langvarig international lav- eller højkonjunktur

• Forbrugertillidens påvirkning af dansk økonomi

• Opstilling, estimation og analyse af ny ligning i ADAM

• Fremadskuende adfærd og direkte tilpasning i ADAM

• Analyse af overgang fra industri til tjenester på baggrund af teknologisk vækst

• Effekt på innovation og udvidelse af markedsandele ved større produktion i Danmark

Engelsk titel

Seminar: Policy Analysis with ADAM. CANCELED

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Ud over de beskrevne læringsmål i studieordningen , skal den studerende på baggrund af et selvvalgt politisk indgreb eller respecificering analysere, hvilken betydning ADAM forudser indgrebet vil have på den danske økonomi. Herigennem skal det illustreres at den studerende har kendskab til den faglige diskussion og relevant faglitteratur.

 

Forslag til metoder:

• Analyse af et konkret politikforslag

• Analyse af stød til økonomien med henblik på f.eks. de offentlige finanser eller økonomisk vækst

• Analyse af ændringer af eksisterende relationer – f.eks. ved inkludering af nye forklarende variabler, nye estimationsteknikker eller ved et andet teoretisk set-up

Kick-off møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgaven uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.

Den studerende kan bl.a. finde hjælp i følgende publikationer:

• Danmarks Statistik 2011, "ADAM - En model af dansk økonomi"

• Modelgruppepapirer tilgængelige på: http:/​/​www.dst.dk/​TilSalg/​ADAM/​Dokumentation/​Modelgruppepapirer.aspx

• Vismandsrapporterne er tilgængelige på http://www.dors.dk/

Har man ikke har fulgt det anbefalede forudsatte fag Økonomiske Prognoser i Praksis, henvises man til pensum på  fagets kursusbeskrivelse.

Det anbefales, at man har fulgt kandidatfaget Økonomiske Prognoser i Praksis, da seminaret forudsætter, at man selvstændigt kan foretage policy eksperimenter i ADAM ved hjælp af simulationsprogrammet Gekko. Andre vigtige forudsætninger er en god makroøkonomisk og økonometrisk baggrund f.eks. gennem Makroøkonomi II og Econometrics II

BA i Økonomi eller lignende.

Undervisningsplan:

Efterår 2018:

• Kick-off møde: Tirsdag den 4. sept 2018
• Aflevering af commitment paper: efter anvisning af underviser dog senest 1. okt kl 10
• Upload af den næsten færdige opgave i Absalon: ca en uge før præsentationer.
• Præsentation: i uge 44-47. Dato fastlægges via Doodle afstemning.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
- en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.
_____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 20
  • Projektarbejde
  • 186
  • Total
  • 206