Økonomisk historie

Kursusindhold

Faget introducerer til økonomisk historie.

De store spørgsmål indenfor økonomisk historie er: ”Hvorfor er det først for nyligt, at vi er begyndt at se vedvarende vækst i levestandarden”?, ”Hvorfor opstod den økonomiske vækst ikke samtidigt i alle verdens lande?”.

Faget sigter mod at give indblik i de svar, som økonomer og økonomiske historikere  p.t. giver på disse spørgsmål. Med andre ord undersøges den økonomiske udvikling fra førindustriel stagnation til den industrielle revolution. Det diskuteres hvorfor førindustrielle samfund udviklede sig radikalt anderledes end ”moderne samfund”; hvorfor den industrielle revolution opstod i Europa (og England); hvorfor den industrielle revolution først fandt sted omkring år 1800, samt årsager til at den ikke spredtes til alle klodens lande.

Engelsk titel

Economic History

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 4. semester

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning skal den studerende

Viden:

 • Kunne beskrive hvordan førindustrielle samfund var (/er) dramatisk forskellige fra moderne samfund.

 • Være bekendt med relevant empirisk materiale der kaster lys over den førindustrielle æra og økonomisk teori for samme.

 • Have et rimeligt kendskab til hvordan relevante data er tilvejebragt, samt en evne til at forholde sig kritisk til disse data såvel som til den teori data taler til.

 • Have et overordnet kendskab til centrale historiske hændelser der anses for at være vigtige for industrialiseringen og dens spredning, samt hvorfor disse hændelser anses for at være vigtige.

 • Have kendskab til den industrielle revolution, og være i stand til at sammenligne, teorier der anses for at være centrale for en forklaring af industrialiseringen.

Færdigheder:

 • Mestre økonomisk teori, der tillader analyse af den førindustrielle æra, såvel som af industrialiseringsprocessen.

 • Beherske empirisk metode, der tillader test af rivaliserende teorier.

Kompetencer:

 • Have opnået relevant baggrundsviden, samt erfaring med anvendelse af teoretisk og empirisk metode på konkrete problemstillinger, der er væsentlig i efterfølgende fag på økonomi studiet.

 • Effektivt kunne trænge ind i en tekst (herunder akademiske artikler), og udtrække hovedpointerne. Denne kompetence er relevant i alle kurser der følger på studiet, og i tiden efter endt studietid.

Indsigterne fra kurset er særligt relevante i forhold til efterfølgende kurser, eller i arbejdsmæssig sammenhæng efter endt studietid, indenfor det makroøkonomiske område herunder udviklings-økonomi.

Forelæsninger og holdundervisning.

Greg Clark, 2007. A Farewell to Alms- a brief economic history of the World. Princeton University Press.

Desuden udvalgte artikler og forelæsningsnoter

 

Økonomiske Principper A, Økonomiske Principper B, Makroøkonomi I og Økonometri I. OLS estimation og Instrument variabel estimation.

Lektionsplan:

Efterår 2018:
Undervisningen forløber i uge 36 til 50 med 2 timers forelæsninger 1 til 2 gange om ugen.
Holdundervisning forløber fra uge 37 til 49/50 med 2 timer hver anden uge (i alt 7 gange).

Forår 2019:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 6 til 20 (minus helligdage).
2 timers holdundervisning hver anden uge i 7 uger, i perioden uge 7/8 til ca 21 (minus helligdage).

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1819/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E18; [Navn på kursus]” eller “2200-F19; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 timer med opsyn.
____
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

____

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
____
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 147
 • Eksamen
 • 3
 • Holdundervisning
 • 14
 • Total
 • 206