Valgfag (kompaktkursus august 2017): Islams forhold til anderledes troende: fra Koranen til i dag

Kursusindhold

Dette kursus tager udgangspunkt i et grundvilkår for de fleste religioner og troende: at de er relationelle, dvs. at de opstår og virker i relation til andre religioner og andre troende. Islam og muslimer er ingen undtagelse. Således forholder Koranen og andre af islams vigtige religiøse tekster sig indgående til andre religioners troslærdomme, helligskrifter, institutioner og religiøse aktører, især de som er knyttet til jødedommen, kristendommen og præislamisk arabisk religion. Forholdet til det Andet, dvs. de andre religioner og de anderledes troende, er præget af ambivalens.  Forholdet kan svinge mellem overensstemmelse og kontrast, mellem imødekommenhed og afvisning, mellem anprisning og fordømmelse, mellem venskab og fjendskab, men først og fremmest er det broget og komplekst.

Vi gennemgår islams 1400 år lange og komplekse forhold til sin omverden og stiller skarpt på historiske begivenheder, kernetekster, teologiske begreber, kulturelle udtryk og det faktiske levede liv blandt muslimerne og de anderledes troende i såvel fortid som nutid, i den muslimske verden som majoritetskultur og i den muslimske verden som minoritetskultur (særligt islams og muslimers rolle i Vesten). Med andre ord: fra Koranen til i dagens Danmark.   

Målet for kurset er at bibringe den studerende et grundlæggende overblik over islams relationelle grundvilkår, dets historie og udtryk, men også at sætte den studerende i stand til at forstå og analysere de bevæggrunde og rationaler, der præger islams forhold til det Andet.  

Engelsk titel

Islam’s relations with and attitudes to non-Muslims

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Kurset sætter den studerende i stand til at:

Indsamle og tilegne sig viden om islams og muslimers forhold til anderledes tro (religion) og troende.

Kritisk og analytisk at forholde sig til mulige årsager og bevæggrunde med hensyn til islams relationelle historie, teologi m.m.  

Kritisk anvende forskellige videnskabelige metoder og perspektiver relevant for studiet af islam.

Forelæsninger og klasseundervisning
Gæsteforelæsning: live og youtube
Ekskursion

 

Grundbøger

  • Koranen – oversat ved Ellen Wulff (København: Forlaget Vandkunsten, 2006) Elektronisk søgemaskine http://www.forlagetvandkunsten.dk/97507/search/
  • Waardenburg, Jacques. Muslims and Others: Relations in Context (Berlin: Walter de Gruyter, 2003). Bogen foreligger online på KB (Det Kongelige Bibliotek).

 

Andre tekster

  • Alle andre tekster vil foreligge som filer i Absalon.
  • Enkelte artikler kan evt. være direkte tilgængelige som hyperlink (dvs. at man skal trykke Ctrl+klik på titlen, men dette kræver dog, at man har logget sig ind på Det Kongelig Bibliotek).

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • Total
  • 30