KA Kernefag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Eksil og hjemkomst i GT

Kursusindhold

En undersøgelse af eksil- og hjemkomstmotiver i Det Gamle Testamente med udgangspunkt i udvalgte centrale hebraiske tekster og med fokus på forholdet imellem historisk beskrivelse, kollektiv erindring og teologisk metaforik

Engelsk titel

Exile and Return in the OT

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte GT-tekster set inden for en overordnet gammeltestamentlig problemstilling med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4.2)

 

Læringsformer

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

Holdundervisning

Peter R. Ackroyd, Exile and Restoration: A Study of Hebrew Thought of the Sixth Century B.C., Westminster press 1968

Anne K. Gudme og Ingrid Hjem (red.), Myths of Exile: History and Metaphor in the Hebrew Bible, Routledge

(detaljeret litteraturliste vil blive offentliggjort på Absalon/Canvas)

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56