Valgfag: Kirkehistorie: Danske reformatorer fra det 16. til det 21. Århundrede

Kursusindhold

I 2017 fejres 500 året for Luthers afladsteser som begyndelsen på reformationen i Tyskland. Men hvem indførte og formede protestantisk eller evangelisk kristendom i Danmark? Hvem gennemførte og prægede nogle af de afgørende forandringer, der har ført til den kirke og de kristendomsopfattelser, vi møder i dag?

I forelæsningsform vil en række eksperter belyse nogle af de danske reformatorers indsats og særpræg. Det gælder både hvad angår de formelle rammer eller skiftende tiders kirkeordninger, men også indholdet i form af prædiken, salmesang, konfirmations- og religionsundervisning, vækkelse, moderne menighedsaktiviteter og diakoni. 

Forelæsningerne går kronologisk frem og kan dermed give et nyttigt overblik over kirkens og kristendommens historie i Danmark i 500 år.

 

Undervisningsplan:

 

4/9 Teologiske reformatorer i Danmark –  indledningsforelæsning v. Tine Reeh

 

11/9 Reformatorer af kirkens formelle ordning v. Martin Schwarz Lausten

 

18/9Prædikens reformatorer v. Rasmus H.C. Dreyer

 

25/9Salmesangens reformatorer v. Erik A. Nielsen

 

2/10Pietistismens reformatorer v. Tine Reeh

 

9/10Teologiske reformatorer i 1800-tallet v. Anders Holm

 

23/10Missionske reformatorer v. Kurt E. Larsen

 

30/10Folkekirkeordningens reformatorer v. Tine Reeh

 

6/11Afslutning v. Tine Reeh

Engelsk titel

Reformers of Church and Christianity in Denmark from the 16th to the 21st Century

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Se studieordningen

Forelæsningsrække + kollektiv og individuel opgavevejledning

Udleveres forud for semesterstart

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • Total
  • 30