Valgfag (kompaktkursus august 2017): Kristendom og krig - legitimeringer af krig og vold i et religiøst perspektiv

Kursusindhold

Kan man tillade sig at slå ihjel i retfærdighedens og måske endda i Guds navn? Kan nogen krige kaldes retfærdige eller ligefrem hellige? Det er spørgsmål som har optaget teologer og lægfolk lige siden kristendommens allerførste tid, og som endnu den dag i dag ægger til diskussion her i Vesten.

Kurset ser nærmere på denne tætte forbindelse imellem krig og religion (i særdeleshed imellem kristendom og krig) som dels har præget og formet Europas historie igennem de sidste par årtusinder, dels igen sætter dagordenen i diverse aktuelle militære konflikter og krige rundt om på kloden.

Gennem læsninger af kilder og sekundærlitteratur vil vi i løbet af kurset forsøge at danne os et billede af de mest centrale teologiske og alment menneskelige overvejelser om krig og voldsudøvelse, der har præget kristendommen og dermed et vesterlandske samfund fra antikken frem til i dag. Vi vil også se nærmere på hvorledes relationen imellem religion og vold/krig har formet sig i andre af de store verdensreligioner igennem diverse historiske og aktuelle kulturmøder rundt omkring i verden.

Engelsk titel

War and Christianity from antiquity to modern times

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det overordnede læringsmål for dette kursus, er at give den studerende avanceret og specialiseret viden om legitimeringer af krig of vold i et religiøst perspektiv, herunder også, at den studerende opnår en evne til selvstændigt og kritisk at analysere og diskutere de centrale spørgsmål indenfor dette emnefelt på baggrund af relevant litteratur.

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene

Undervisningen vil forme sig, dels som oversigtsforelæsninger, dels som intensive diskussioner at særligt udvalgte faglige positioner og problemstillinger. Det forventes her, at de studerende har orienteret sig i den foreslåede kursuslitteratur.

Holdundervisning

Ian Morris, War, what is it good for, Farrar, Straus and Giroux 2014

William T. Cavanaugh, The Myth of Religious Violence, Oxford 2009. 

Mark Juergensmeyer and Margo Kitts: Princeton Readings in Religion and Violence, Princeton University Press 2011.

G. Reichberg, H. Syse and E. Begby (eds.); The Ethics of War. Classic and contemporary  Readings, Wiley-Blackwell 2006

Det forventes, at deltagerne i kurset som forberedelse har læst (i) ovenstående værker forud for undervisningen. Bemærk at sidstnævnte værk er en kildesamling, som kommer til at tjene som grundlag for diskussionerne i forbindelse med undervisningen. Der vil forud for undervisningen blive annonceret yderligere relevante værker via e-læringsplatformen Absalon samt en detaljeret læse- og opgaveplan.

For studerende ved fakultetet (/KU) gælder følgende regler for absolvering af dette særligt kompakte valgfagskursus:

Udarbejdelse af skriftlig opgave à 15 ECTS. Denne skrives efter aftale med faglæreren, som godkender problemformulering og litteratur, og som bedømmer opgaven. Opgaven har et omfang af 48.000-72.000 tegn, dvs. 20-30 sider, og er baseret på ca. 1600 sider litteratur. Tekstsider på græsk, hebraisk eller latin tæller dobbelt, medmindre de ledsages af en oversættelse. Opgavebesvarelsen bedømmes af underviseren, og der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Aktiv deltagelse (mindst 75% af afholdte timer, dokumenteret ved protokol); samlet pensum i et omfang af 1200-1500 sider; udarbejdelse af en skriftlig hjemmeopgave, der har et omfang af 36.000-48-000 tegn, dvs. 15-20 sider, og baseres på 800-1000 sider litteratur efter aftale med faglæreren. Opgavebesvarelsen bedømmes af læreren, og der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • Total
  • 30