AFLYST - KA Valgfag: Det Gamle Testamentes Eksegese: ”I Guds billede”: 1 Mos 1,26-28 og Imago Dei-tanken i bibelteologisk perspektiv

Kursusindhold

Kurset faglige indhold

En undersøgelse af tanken om menneskets skabelse i Guds billede fra Genesis, gennem den antik-jødiske og tidlige kristne fortolkningshistorie og i 20.-21. århundredes eksegese.

 

Overordnede læringsmål

Kurset skal give deltagerne avanceret og specialiseret viden om gudsbilledetanken, evne til selvstændig, kritisk arbejde med spørgsmål, som knytter sig hertil, herunder litteraturanvendelse og formidling af den opnåede indsigt (jf. KAN-studieordningen § 2.5).

 

Læringsformer

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, diskussion, studenterfremlæggelser, samt forstudier til den afsluttende skriftlige opgave (herunder individuel og kollektiv feedback).

Engelsk titel

CANCELLED - ”In His Image”: Gen 1:26–28 and the idea of the Imago Dei as Biblical Theology

Uddannelse

 

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28