Specialeseminar (forsøgsudbud)

Kursusindhold

Seminaret henvender sig til alle studerende, der er i gang med eller skal til at skrive speciale. Der gives ikke fagspecifik vejledning, og seminaret erstatter ikke den individuelle faglige vejledning. Det overordnede mål er at bidrage til at skabe et arbejdsfællesskab for specialeskrivere og understøtte den faglige og procesrela­terede udveksling mellem specialeskrivere gennem ugentlige undervisersuperviserede møder. Seminaret har to fokuspunkter:

 • En informativ del med fokus på tekniske forhold så som emneafgrænsning, referen­cer, plagiat, skriftlig fremstilling samt formelle krav til selvstændigt akademisk arbejde.

 

 • En mere substantiel praksis-orienteret del med fokus på processtyring, afgrænsning, fokus og formid­ling.  Med udgangspunkt i deltagernes tekstudkast vil vi arbejde med at fremlægge og argumentere for faglige problemstillinger mundtligt og skriftligt samt at give og modtage skriftlig og mundtlig respons. Deltagerne forventes at bidrage aktivt.

 

Seminarets endelige form og fokus fastlægges under hensyntagen til, hvorvidt de fremmødte studerende forbere­der specialet eller allerede er i gang. Det vil blive tilrettelagt, så begge grupper kan have udbytte af forløbet.


 

Engelsk titel

MA-thesis seminar

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Seminarets mål er at understøtte specialestuderendes skriveproces gennem udveksling. Vi arbejder særligt med de læringsmål, der gælder

 • evne til kritisk, metodisk og teologisk reflekteret diskussion, 
 • evne til klar og sammenhængende skriftlig fremstilling af et fagligt indhold på et højt niveau,
 • evne til at formidle forskningsbaseret viden og videnskabelige problemstillinger til ikke-specialister og

evne til at gennemføre et omfattende projekt på begrænset tid.

Seminaret har studenteroplæg og –respons samt udveksling i plenum og mindre grupper som sit omdrejningspunkt. Oplæggene udarbejdes i tæt tilknytning til den enkeltes arbejde og vil således kunne fungere som delmål i skriveprocessen.

Se studieordningen

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28