KA Kernefag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Kvindeligt og mandligt (m.m.) i GTs gudsbillede

Kursusindhold

En undersøgelse af det gammeltestamentlige gudsbillede med udgangspunkt i udvalgte centrale hebraiske tekster og med fokus på kønsaspekter af Jhwhs identitet

Engelsk titel

Old Testament Exegesis: Female and male (and other) traits of the God of the Hebrew Bible

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte GT-tekster set inden for en overordnet gammeltestamentlig problemstilling med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4.2)

Læringsformer

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

Holdundervisning

Virginia Ramey Mollenkott, The Divine Feminine: The Biblical Imagery of God as Female, Wipf & Stock 2014

(detaljeret litteraturliste vil blive offentliggjort på Absalon)

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56