KA Kernefag: Etik og Religionsfilosofi: Transcendens, tid og etik

Kursusindhold

Kurset vil omhandle fire emnekredse, hvor forholdet mellem tid og transcendens spiller en afgørende rolle. Den første er forholdet mellem tid, rum og transcendens.

Her vil der blive fokuseret på analyser af Augustin, Husserl, Heidegger og Løgstrup. Den anden er forholdet mellem etik som social konstruktion og som transcendentalt princip eller transcendent fordring. Her tages der udgangspunkt i Kants, Hares og Løgstrups opfattelser af etikkens grundlag.

Den tredje er det ondes problem set som et problem om forholdet mellem den konkrete erfaring af det onde og det transcendente. Her vil teodicé-traditionen og kritikken af den især hos Kant og Kierkegaard blive undersøgt. Den fjerde emnekreds er forholdet mellem helligt og profant. Her vil især Rudolf Ottos beskrivelser af det hellige behandles.

Engelsk titel

Transcendens, time and ethics

Uddannelse

Teologi

En blanding af forelæsninger og tekstgennemgang, der består i forudgivne spørgsmål til teksten og dialog omkring svarene på disse spørgsmål.

Augustin  Bekendelser. Bog 11 Kbh 1998, Husserl, E.  Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstsens Halle 1928,

Zahavi, D.    Husserls fænomenologi, Kbh. 2001,

Heidegger, M. The Concept of Time  Oxford 1994 (1924),

Løgstrup, K.E. Skabelse og tilintetgørelse Kbh. 1978,

Kant, I.  Kritik af den praktiske fornuft 2000 (1788),

Hare, R.M. Moral Thinking Oxford 1981

Mill, J.S. Utilitarisme Kbh. 2000 (1861).

Løgstrup, K.E. Norm og spontaneitet Kbh 1972,

Løgstrup, K.E. Opgør med Kierkegaard Aarhus 2013,

Hick, J. Evil and the God of Love Oxford 1966, 

Jonas H. Der Gottesbegriff nach Auschwitz  Tübingen 1987,

Jüngel, E. „Gottes ursprüngliche Anfangen als schöpferische Selbstbegrenzung“, i: Wertlose  Wahrheit, München 1990.

Kant, I. „Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee“, i: Kant Werke VI Frankfurt 1964,

Kierkegaard, S. ”Herren gav, Herren tog, Herrens Navn være lovet”, i: Fire Opbyggelige Taler (1843). 

SKS  Kierkegaard, S. GjentagelsenSKS, Welz, C. “Reasons for Having No Reason to Defend God - Kant, Kierkegaard, Levinas and their Alternatives to Theodicy”, i: Wrestling with God and with Evil. Philosophical Reflections (red. Vroom) New York 2007, Wolf, J. Jobs tårer   Kbh. 2009,

Otto, R. The Idea of the Holy Oxford 1958 (1923) (1917).

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56