AFLYST BA Valgfag: Det Gamle Testamentes Eksegese: 'Jesus’ eget sprog: Introduktion til tidlig jødisk-aramæisk sprog og litteratur'

Kursusindhold

Det antages som regel, at Jesus og den allertidligste kristne menighed havde aramaisk som modersmål, og man har ofte forsøgt at benytte dette sprog som en slags ’nøgle’ til at trænge bag om Det Nye Testamentes græsksprogede præsentation af kristendommens oprindelse. På kurset skal vi dels undersøge baggrunden for hele denne problemstilling, dels opnå en første grundlæggende færdighed i at læse sproget, idet vi sammen arbejder os igennem uddrag af aramaiske tekster fra den jødiske tradition, som befinder sig i historisk og geografisk nærhed af kristendommens udspring. Det vil især dreje sig om den tidlige jødiske Targum-litteratur, som ikke blot oversætter, men også kommenterer og fortolker Det Gamle Testamente fra et jødisk perspektiv i Det Nye Testamentes omtrentlige samtid. Men det kan også blive relevant at inddrage aramaiske Dødehavstekster, hvis det interesserer deltagerne.

   Det vil være en stor fordel, at deltagerne har afsluttet hebraisk, eller i hvert fald er godt i gang (og nogenlunde på omgangshøjde) med faget, da de to sprog ligner hinanden, og vi vil kunne bygge oven på det, man kender fra hebraisk.

Engelsk titel

The language Jesus spoke: Introduction to early Jewish Aramaic language and literature

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Kursets læringsmål er grundlæggende viden om tidlig jødisk-aramaisk sprog og litteratur, evne til selvstændig drøftelse af de spørgsmål læsningen rejser, og færdighed til klar formidling af den opnåede indsigt (jf. BA-studieordningen § 2.5).

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, fælles læsning af tekster, forelæsning, diskussion, fremlæggelse af mindre papers, samt forstudier til den afsluttende skriftlige opgave (herunder individuel og kollektiv feedback).

Paul V.M. Flesher & Bruce Chilton, The Targums: A Critical Introduction, Baylor University Press 2011 (findes i gr. BLFA på eksegese-biblioteket)

Mere udførlig litteraturliste vil blive gjort tilgængelig på Absalon inden kursusstart

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
jf. BA-studieordningen § 2.5.1.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • Total
  • 30