BA Valgfag: Etik og religionsfilosofi: Gendigtninger af Jesusfiguren hos Kierkegaard, Dostojevskij og Nietzsche

Kursusindhold

I Kierkegaards, Dostojevskijs og Nietzsches skrifter finder vi en række bemærkelsessværdige måder at digte Jesusfiguren både om og ind i stadig nye fortællinger og sammenhænge, der konfronterer inkarnationsbegivenhedens radikale kærlighedsbudskab med fremherskende kristendomsfortolkninger.

Med en mangfoldighed af divergerende stemmer og litterære virkemidler aktiverer disse  forskellige litterære refigureringer af Jesusfiguren religionens eget religionskritiske potentiale.

Kierkegaard, Dostojevskij og Nietzsche karakteriseres ofte som det 19 århundredes fædre til det 20. århundredes eksistenstænkning, hvor Nietzsche skilles ud fra de to andre i kraft af hans angreb på kristendommen.

Men i kurset vil vi have fokus på, hvordan Kierkegaard og Dostojevskij viderefører og reformulerer en religionskritisk stemme inden for den jødisk-kristne tradition, der frugtbart kan læses sammen med Nietzsches kristendomskritik.

Engelsk titel

Rewritings of the figure of Jesus in Kierkegaard, Dostoevsky and Nietzsche

Uddannelse

Teologi

Se studieordningen

Vi skal bl.a. læse uddrag af:

Nietzsches Antichrist, der hævder, at kristendommens historie kan læses som én lang metafysisk forfalskning af Jesusfiguren og det gode budskab. Jesus opfattes af Nietzsche som den “store symbolist”, der symbolsk og i lignelser talte om himmeriget som en ny måde at leve i verden på i ikke-ekskluderende kærlighed, og som sådan kan Nietzsche også tale om Jesusfiguren som idiot.

Idiot-motivet spiller også en vigtig rolle hos både Dostojevskij og Kierkegaard. I Kierkegaards Indøvelse i Christendom digtes Jesus ind midt på Amagertorv i Guldalderens København, hvor han hånes som fejlslagen revolutionær og idiot af præster, filosoffer, professorer og statsmænd, der repræsenterer samtidens etablerede kristendom.

Dostojevskijs forfatterskab vrimler med litterære omskrivninger af Jesusfiguren. Vi skal især nærlæse legenden om storinkvisitoren i Brødrene Karamazov, hvor Jesus digtes ind på domkirkepladsen i Sevilla midt i 1600-tallets kætterforfølgelser og fængsles af stor-inkvisitoren, der fordømmer det glade budskab om frihed og kærlighed som en hån mod mennesket, der segner i frihedens åbne ubestemthed.

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56