Valgfag: Dannelse og identitetsdannelse

Kursusindhold

Kierkegaard anvender begrebet dannelse inden for en bred be­tyd­­nings­­­vifte, der spænder fra den gængse definition af dannelse som sædelære, deko­­rum og intellek­tuelt bered­skab til langt mere spe­cia­li­serede bestemmelser vedrørende selvforholdets udformning og fuldbyrdelse. Kurset vil ind­­kredse dannelsesbegrebets mangfoldige former og forvand­linger i Kierkegaards værk og godtgøre dets betydning for forståelsen af hans anliggende. Dette sker for at kunne konkretisere det produktive mel­­­lem­­værende og det polemiske ude­stående, som Kier­kegaard har med dannelseskultu­ren i almindelighed og med dannelses­romanen i særdeles­hed.

Udvalgte partier af Kierkegaards værker læses i forlæn­gelse af hinanden og analyseres i lyset af dannelses­romanens humane værdisæt og dens topologi (hjemme–hjemløshed–hjem) og under inddragelse af begreber som individua­tion, narrativ iden­titet, receptivitet, autonomi og myndighed. Kurset gør som Kierkegaard: krydser de traditionelle faggrænser mellem teologi, filosofi, litteratur, psykologi og sociologi og henvender sig derfor forskellige faggrupper, der erfaringsmæssigt supplerer hinanden fortrinligt.

Engelsk titel

Formation and identity formation

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Udførlig under­vis­nings­­plan med littera­turliste udleveres til deltagerne første undervisnings­gang, den 05.02.18

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • Total
  • 30