Veterinær genetik

Kursusindhold

Kurset omfatter en Mendel genetik, kromosomer, mitose/meiose, kobling og kortlægning af gener, mutationer, kromosomfejl, DNA-teknologiske metoder, genomkendskab, populationsgenetik, indavl, DNA-tests.

Engelsk titel

Veterinary Genetics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Der sigtes på at opnå en forståelse af generelle genetiske principper for nedarvning af monogene egenskaber og sygdomme. Der vil blive arbejdet med genetiske problemstillinger på både individ- og populationsniveau. Kurset danner basis for den efterfølgende undervisning i husdyravl, hvor der er fokus på komplekse/kvantitative egenskaber, de kliniske fag samt fag tilhørende biomedicindifferentieringen.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive principperne for mendelsk nedarvning
 • Beskrive de klassiske nedarvningsformer samt grundlaget herfor
 • Beskrive de cellulære mekanismer (meiose, mutation), som er ansvarlige for, at der genereres genetisk variation
 • Beskrive de overordnede trin i genekspressionen
 • Forklare principper og anvendelsesområder for koblings- og associationsundersøgelser, herunder markører og deres anvendelse i genomscan
 • Forklare implikationerne af mutationer fra DNA- til proteinniveau
 • Forklare hovedprincipperne indenfor populationsgenetik, herunder betydningen af genetisk drift og selektion
 • Beskrive principper og arbejdsgang i DNA teknikker
 • Beskrive opbygningen af et pattedyrgenom
 • Beskrive grundlaget for problematikken omkring indavl samt konsekvenser for sundhed og produktion
 • Beskrive principperne for DNA-tests, herunder markørtests og mutationstests
 • Forklare populationsmæssige konsekvenser af indførelsen af avlsrestriktioner på basis af DNA-tests


Færdigheder

 • Anvende simple metoder til at udregne forventede udspaltningsratioer og risiko for monogene sygdomme
 • Opstille og analysere genealogiske diagrammer
 • Beregne slægtskabet mellem dyr og indavlsgraden for dyr i en stamtavle
 • Foretage genetisk kortlægning af loci med angivelse af rækkefølge og genetisk afstand
 • Beregne simple populationsparametre såsom fænotypefrekvens, genotypefrekvens og allelfrekvens samt test af Hardy-Weinberg-ligevægt
 • Kunne udvælge relevante DNA teknikker til løsning af specifikke genetiske problemstillinger
 • Fortolke resultater af DNA-teknologiske metoder


Kompetencer

 • Overføre og anvende genetiske principper og teorier i håndteringen af genetiske problemstillinger i relation til monogene sygdomme
 • Arbejde selvstændigt med genetiske problemstillinger som grundlag for efterfølgende kurser i husdyravl, de kliniske fag samt på biomedicindifferentieringen

 

De anførte emneområder dækkes ved en række forelæsninger samt teoretiske øvelser, der består af opgaveløsning inden for de vigtigste aspekter.
Dele af undervisningen suppleres med forskellige elementer af e-læring.
Der skal arbejdes med to cases:
1) En tværgående, forskningsbaseret case med inddragelse af videnskabelig litteratur.
2) En praksisrelevant case med feedback i grupper.

Evalueringsmodel: Spørgeskema.

Hartwell, L.H. et al.: Genetics - From Genes to Genomes. (McGraw-Hill).

SVEB13000U Cytologi og almen histologi
SVEB13013U Veterinær Kemi og biokemi

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Eksamen foregår på Peter Bangsvej. Eksamen består af essay-opgaver, som kan inkludere beregninger
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Lommeregner er tilladt

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

- Beskrive principperne for mendelsk nedarvning
- Beskrive de klassiske nedarvningsformer samt grundlaget herfor
- Beskrive de cellulære mekanismer (meiose, mutation), som er ansvarlige for, at der genereres genetisk variation

- Beskrive de overordnede trin i genekspressionen
- Forklare principper og anvendelsesområder for koblings- og associationsundersøgelser, herunder markører og deres anvendelse i genomscan
- Forklare implikationerne af mutationer fra DNA- til proteinniveau
- Forklare hovedprincipperne indenfor populationsgenetik, herunder betydningen af genetisk drift og selektion

- Beskrive principper og arbejdsgang i DNA teknikker
- Beskrive opbygningen af et pattedyrgenom

- Beskrive grundlaget for problematikken omkring indavl samt konsekvenser for sundhed og produktion
- Beskrive principperne for DNA-tests, herunder markørtests og mutationstests
- Forklare populationsmæssige konsekvenser af indførelsen af avlsrestriktioner på basis af DNA-tests

Færdigheder
- Anvende simple metoder til at udregne forventede udspaltningsratioer og risiko for monogene sygdomme
- Opstille og analysere genealogiske diagrammer
- Beregne slægtskabet mellem dyr og indavlsgraden for dyr i en stamtavle
- Foretage genetisk kortlægning af loci med angivelse af rækkefølge og genetisk afstand
- Beregne simple populationsparametre såsom fænotypefrekvens, genotypefrekvens og allelfrekvens samt test af Hardy-Weinberg-ligevægt
- Kunne udvælge relevante DNA teknikker til løsning af specifikke genetiske problemstillinger
- Fortolke resultater af DNA-teknologiske metoder

Kompetencer
- Overføre og anvende genetiske principper og teorier i håndteringen af genetiske problemstillinger i relation til monogene sygdomme

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 29
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 131
 • E-læring
 • 10
 • Undervisningsforberedelse
 • 6
 • Total
 • 206