Introduktion til masterafhandlingen

Kursusindhold

Kurset skal forberede de studerende på arbejdet med deres masterprojekt og lære dem at udarbejde en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling og diskutere det etiske og videnskabsteoretiske grundlag for en sådan problemstilling.

Engelsk titel

Introduction to the Master Thesis

Uddannelse

Master of Public Health

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • have kendskab til kravene til udformning og strukturen for en masterafhandling
 • være fortrolig med rammer og procedurer for afhandlingsforløbet
 • have kendskab til problemformulering og forskningsspørgsmål

 • kunne identificere etiske problemstillinger og gennemføre en rationel etisk argumentation

Færdighed

 • Kunne udarbejde en problemstilling for et projekt inden for det folkesundhedsvidenskabelige område
 • kunne anvende de etiske grundbegreber, der knytter sig til beslutninger om undersøgelse, behandling og forebyggelse for gennemførelse af projektet

Kompetence

 • Kunne redegøre for den videnskabelige proces inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning; herunder have kendskab til samfundsvidenskabelig og humanistisk tænkning
 • kunne anvende de etiske grundbegreber, der knytter an til projekter, hvor mennesker indgår som interview- og/eller forsøgspersoner
 • have kendskab til de love, der knytter an til projekter, hvor mennesker er forsøgspersoner.

Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kurset bestås ved minimum 80 % tilstedeværelse.
Hvis den studerende ikke har mulighed for at deltage i kurset, evalueres kurset via en opgave. Opgavens omfang er 4-6 sider (ca. 2400 anslag pr. side inklusive mellemrum, 12 punkt skrift, mellemrum 1½). Tidsfrist for udlevering og aflevering af opgaven fastsættes af kursuslederen, således at den studerende får 3-5 uger til besvarelsen.
Bedømmelsesform
godkendt/ikke godkendt
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende:

Viden

 • have kendskab til kravene til udformning og strukturen for en masterafhandling
 • være fortrolig med rammer og procedurer for afhandlingsforløbet
 • kunne identificere etiske problemstillinger og gennemføre en rationel etisk argumentation

Færdighed

 • Kunne udarbejde en problemstilling for et projekt inden for det folkesundhedsvidenskabelige område
 • kunne anvende de etiske grundbegreber, der knytter sig til beslutninger om undersøgelse, behandling og forebyggelse for gennemførelse af projektet

Kompetence

 • Kunne redegøre for den videnskabelige proces inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning; herunder have kendskab til samfundsvidenskabelig og humanistisk tænkning
 • kunne anvende de etiske grundbegreber, der knytter an til projekter, hvor mennesker indgår som interview- og/eller forsøgspersoner
 • have kendskab til de love, der knytter an til projekter, hvor mennesker er forsøgspersoner.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 24
 • Forberedelse
 • 45
 • Total
 • 69