Flygtninge i børnetandplejen (valgfag)

Kursusindhold

Flygtningestrømmen til Danmark har været stigende de seneste år. Dette giver forskellige udfordringer blandt andet også for (børne)tandplejen.

Valgfaget vil gøre dig klogere på rammerne samt hvilke udfordringer der er i forbindelse med tandbehandling af flygtningebørn.

Kurset vil veksle mellem teoretisk arbejde med litteratur på området og praktisk erfaring ude på et flygtningecenter og eventuelt i klinikken.

Engelsk titel

Refugees and pediatric dental care (elective)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - valgfrit   
Beståelsesfrist: inden afslutningen af kandidatuddannelsen   
Forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i odontologi

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for de lovmæssige og administrative forhold omkring flygtninge i børnetandplejen
 • redegøre for og diskutere (tand)behandlingsbehov og behandlingsmæssige udfordringer omkring flygtninge i børnetandplejen

 

Færdighed

 • diskutere og vurdere de lovmæssige og administrative forhold omkring flygtninge i børnetandplejen
 • indsamle og vurdere nødvendig information omkring flygtningebørns aktuelle forhold

 

Kompetence

 • planlægge programmer/indsatser i henhold til de lovmæssige og administrative forhold omkring flygtninge i børntandplejen
 • tage ansvar for og koordinere/iværksætte programmer/indsatser til brug af både tandlæger og andet sundhedspersonale

Selvstudie, gruppeundervisning samt besøg på et flygtningecenter i Københavnsområdet.

 • Diverse lovtekster relateret til emnet
 • Artikler fra Tandlægebladet samt ATO
 • Udenlandske artikler
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Andet
På baggrund af en mindre skriftlig synopsis afholdes mundtlig gruppefremlæggelse i plenum af ca. 30 minutters varighed. Fremlæggelsen afholdes på kursets sidste dag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for lovmæssige og administrative forhold omkring flygtninge i børnetandplejen
 • redegøre for og forholde sig til behandlingsbehov og behandlingsmæssige udfordringer (oral sundhed) omkring flygtninge i børnetandplejen

 

Færdighed

 • formidle og diskutere eget udarbejdet mundhygiene/oral sundheds-program/indsats til brug af både tandlæger og andet sundhedspersonale

 

Kompetence

 • tage ansvar for, på et fagligt grundlag, at planlægge tandbehandling af flygtninge i børnetandplejen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Ekskursioner
 • 7
 • Teoretiske øvelser
 • 10
 • Klinik
 • 4
 • Projektarbejde
 • 11
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 2
 • Total
 • 37