Allergi og toksikologi i tandlægens daglige arbejde (valgfag)

Kursusindhold

Kurset giver de studerende forudsætninger for at forstå hvordan en allergisk reaktion forløber i kroppen samt hvilke metoder der anvendes til at vurdere et materiales biokompatibilitet før det kan anvendes i tandlægearbejde og hvilken lovgivning disse materialer er underlagt

Engelsk titel

Allergy and toxicology in the dentist's daily work (elective)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - valgfrit  
Beståelsesfrist: inden afslutningen af bacheloruddannelsen  
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • redegøre for, hvilke typer allergiske reaktioner der findes og hvilke der ses inden for tandlægefaget
 • redegøre for forskellige metoder til at vurdere et dentalmateriales biokompatibilitet
 • redegøre for hvilken type lovgivning dentalmaterialer er underlagt


Færdigheder:

 • genkende tegn på allergiske eller toksiske reaktioner forårsaget af dentalmaterialer
 • handle adækvat i forhold til allergiske og toksiske reaktioner forårsaget af dentalmaterialer


Kompetence:

 • udføre adækvate tiltag for at undgå at tandplejepersonale samt patienter ikke bliver eksponeret unødvendigt for allergener og toksikologiske materialer

Teoretiske forelæsninger og diskussion af problemer, artikler, rapporter i grupper

Bestået samtlige obligatoriske kurser og eksamener til og med 4. semester

1. semester
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kursus i introduktion
Kursus i førstehjælp

2. semester
Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i exitable celler
Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusiv exitable celler
Kursus i tændernes udvikling og struktur
Eksamen i tændernes udvikling og struktur

3. semester
Kursus i medicinsk genetik
Eksamen i mecicinsk genetik
Kursus i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi
Eksamen i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi
Eksamen i organernes makroskopiske og mikroskopiske anatomi
Kursus i klinisk oral anatomi og hygiejne
Eksamen i statistik

4. semester
Eksamen i medicinsk fysiologi og patofysiologi
Eksamen i biokemi
Kursus i oral mikrobiologi
Eksamen i oral mikrobiologi
Kursus i oral struktur og funktion
Eksamen i oral struktur og funktion
Kursus i studium generale
Eksamen i studium generale
Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi
Kursus i klinisk introduktion
Kursus i radiologi 1

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Udarbejdelse af skriftlig rapport som præsenteres mundtligt i slutningen af kurset
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden:

 • redegøre for, hvilke typer allergiske reaktioner der findes og hvilke der ses inden for tandlægefaget
 • redegøre for forskellige metoder til at vurdere et dentalmateriales biokompatibilitet
 • redegøre for hvilken type lovgivning dentalmaterialer er underlagt


Færdigheder:

 • genkende tegn på allergiske eller toksiske reaktioner forårsaget af dentalmaterialer
 • handle adækvat i forhold til allergiske og toksiske reaktioner forårsaget af dentalmaterialer

Kompetence:

 • udføre adækvate tiltag for at undgå at tandplejepersonale samt patienter ikke bliver eksponeret unødvendigt for allergener og toksikologiske materialer
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 20
 • Klinik
 • 5
 • Øvelser
 • 10
 • Forberedelse
 • 34
 • Total
 • 69