Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler, molekylær biomedicin

Engelsk titel

Exam in Medical Cell and Tissue Biology and Excitable Cells, Molecular Biomedicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin - obligatorisk

ECTS
17,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Skriftlig eksamen inklusive spotspørgsmål inden for mikroskopi på pc.

I eksamen evalueres kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi og kursus i excitable celler.

De studerendes arbejdsbelastning for kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi, kursus i excitable celler og integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusive excitable celler fremgår af kursusbeskrivelserne.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Egen lommeregner uden lagrede data.
Documenta Physiologica et Biochemica omdeles.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 

Medicinsk celle- og vævsbiologi:

     Viden

 • Beskrive og forstå proteiners struktur og funktion

 • Beskrive og forstå struktur og funktion af intracellulære organeller, herunder membrantrafik

 • Beskrive og forstå struktur og funktion af cellemembraner

 • Beskrive og forstå ligevægtspotentialer og membranpotentialer

 • Beskrive og forstå salt og vandtransport over biologiske membraner

 • Beskrive og forstå organiseringen af cytoskelettet

 • Beskrive og forstå genetisk information

 • Beskrive og forstå DNA-replikation, transskription og translation, samt disse processers regulering

 • Beskrive og forstå genteknologiske metoder

 • Beskrive og forstå cellekommunikation og intracellulær signalering

 • Beskrive og forstå cellecyklus, cellevækst og celledød

 • Beskrive og forstå cancer biologi og udvikling, herunder cancercellens generelle karakteristika

 • Beskrive og forstå meiose

 • Beskrive og forstå specialiserede cellers struktur og funktion

 • Beskrive og forstå organisering af celler og extracellulær matriks i væv

   

 • Færdigheder

 • Anvende grundlæggende vævslære til at diagnosticere de fire store vævsklasser ved virtuel mikroskopi

 • Anvende grundlæggende principper i bioteknologiske metoder til at tolke videnskabelige forsøg

   

  Kompetencer

 • Bruge ovenstående viden til at inddrage principper og forskningsresultater i medicinske sammenhænge og problemstillinger til selvstændig hypotese

   

   

  Excitable celler:

  Viden

 • Beskrive nervecellers og gliacellers struktur

 • Redegøre for den excitable cellemembrans struktur og funktion, herunder for ionkoncentrationer, ionkanaler, hvilemembranpotential, aktionspotential og propagering

 • Redegøre for synapsers struktur og funktion

 • Redegøre for sensoriske receptorer og for kodning af information i nervesystemet

 • Redegøre for struktur og funktion af tværstribet muskulatur, hjertemuskulatur og glat muskulatur

 • Redegøre for måling af ekstracellulært afledede aktionspotentialer og for stimulations- og registreringsteknik

 • Redegøre for undersøgelser af sensoriske receptorers funktion og for kodning i nervesystemet

 • Redegøre for undersøgelser af den tværstribede muskels funktion og mekaniske egenskaber

   

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 5
 • Total
 • 5