Fysisk aktivitet og sundhed

Kursusindhold

I Danmark og i resten af verden oplever vi en fedme- og diabetesepidemi, som primært tilskrives en usund livsstil, f.eks. i form af en energirig kost og manglende fysisk aktivitet. Der er meget stærk evidens for, at fysisk aktivitet har stor positiv indvirkning på en række sygdomme herunder fedme og diabetes, både hvad angår forebyggelse og behandling. På denne baggrund anbefaler Sundhedsstyrelsen daglig fysisk aktivitet, og det danske sundhedssystem er som helhed med til at fremme og opfordre til daglig fysisk aktivitet, men den overordnede tilslutning til dette er ikke imponerende.

Udover indsatsen fra den offentlige sundhedssystem er der en række andre aktører, som fokuserer på at forbedre befolkningens fysiske aktivitet, som f.eks. private sundhedsvirksomheder (sundhed på arbejdspladsen mm), idrætsorganisationer (DGI/DIF), Hjerteforeningen, højskoler, fonde og fitnessbranchen. Det er også værd at bemærke at medicinalindustrien forstår vigtigheden af fysisk aktivitet og løbende forsøger at fremstille en ’motionspille’.

Dette kursus vil fokusere på baggrunden for og evidens på, at fysisk aktivitet har en stor positiv indvirkning på forebyggelse og behandling af nogle af de store livsstilssygdomme. Kurset vil også fokusere på de indsatser, som udføres af ovenstående aktører for at tilvejebringe dels en forståelse for vigtigheden af dette og dels en viden om de konkrete tiltag. Samlet vil kurset give et overblik over de indsatser der ydes og de udfordringer der mødes i forbindelse med overordnet at øge den fysiske aktivitet i vores samfund.

Engelsk titel

Physical Activity and Health

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab - valgfag

Åbent for bachelorstuderende på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab og bacheloruddannelsen i sundhed og informatik.

Målbeskrivelse

Efter kurset forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for effekten af akut arbejde, træning af hele kroppen og indvirkning på forskellige organer og væv.

 • Forklare de primære effekter af forskellige træningsmetoder, primært styrke- og fitnesstræning.

 • Mestre de basale testmetoder til måling af fysiologiske parametre i relation til den fysiske kapacitet og sundhedstilstand.

 • Redegøre for betydningen af fysisk aktivitet i forbindelse med forebyggelse og behandling af en række udvalgte sygdomme og tilstande: Insulinresistens og type 2-diabetes, overvægt og fedme, hjerte-kar-sygdom (AMI, apopleksi, hypertension, claudicatio, kræft, Hyperlipædemi knogleskørhed, gigtsygdomme, KOL og astma, samt kvindelige idrætstriade.

 • Forklare betydningen af fysisk inaktivitet, og hvordan man kan sammenligne og kontrastere dette med effekten af fysisk aktivitet.

Færdigheder

 • Læs, forstå og fortolke data fra videnskabelige artikler om emner af relevans for kursets indhold.

 • Vurdere de vedvarende samfundsmæssige aktiviteter og tiltag fra organisationer med fokus på at fremme og implementere fysisk aktivitet som et middel til behandling og forebyggelse af livstilsssygdomme.

 • Præsentere resultater fra videnskabelige artikler, diskutere og kritisk vurdere resultaterne i forhold til viden på området.

Kompetencer

 • Overføre hypoteser/teorier om livsstilsændringer og fastholdelse af fysisk aktivitet både videnskabeligt og til en anvendelse i det offentlige rum.

 • Overføre hypoteser/teorier om fysisk aktivitets indflydelse på forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme til applikationer og anvendelser i sundhedsinstitutioner og organisationer, der gennemfører disse tiltag.

 • Kunne bidrage og deltage i diskussionen om hvilke roller og indflydelse nogle af de største aktører i det danske sundhedslandskab har i implementering af fysisk aktivitet som behandlingsform.

Holdunderisning med diskussion og gruppearbejde samt diskussioner i plenum på baggrund af korte præsentationer.

Der annvendes aktuelle videnskabelige artikler i de respektive emner. Derudover vil kurset anvende Håndbog for fysisk aktivitet og Sundhed, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kendskab til hhv. humanbiologi og sygdomslære for ikke-klinikere svarende til kurserne på bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab i et omfang af i alt 10 ECTS.

Dette kursus er åbnet uden forhåndsgodkendelse for studerende på kandidatuddannelserne i Human Biology, Global Health, Sundhed og informatik, og Cand.scient,san samt for studerende på bacheloruddannelsen i sundhed og informatik forudsat at man opfylder ovenstående betingelser.

Mundtlig
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig eksamen som består af multiple choice og essay-spørgsmål.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Ink. noter på USB-stick

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur - flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for effekten af akut arbejde og træning af hele kroppen og indvirkning på forskellige organer og væv.

 • Forklare de primære effekter af forskellige træningsmetoder, primært styrke- og fitnesstræning.

 • Mestre de basale testmetoder til måling af fysiologiske parametre i relation til den fysiske kapacitet og sundhedstilstand.

 • Redegøre for betydningen af fysisk aktivitet i forbindelse med forebyggelse og behandling af en række udvalgte sygdomme og tilstande: Insulinresistens og type 2-diabetes, overvægt og fedme, hjerte-kar-sygdom (AMI, apopleksi, hypertension, claudicatio), kræft, Hyperlipædemi, knogleskørhed, gigtsygdomme, KOL og astma, samt den kvindelige idrætstriade

 • Forklare betydningen af fysisk inaktivitet, og hvordan man kan sammenligne dette og kontrastere dette med effekten af fysisk aktivitet.

Færdigheder

 • Læs, forstå og fortolke data fra videnskabelige artikler om emner af relevans for kursets indhold.

 • Vurdere de vedvarende samfundsmæssige aktiviteter og tiltag fra organisationer med fokus på at fremme og implementere fysisk aktivitet som et middel til behandling og forebyggelse af livstilsssygdomme.

 • Præsentere resultater fra videnskabelige artikler, diskutere og kritisk vurdere resultaterne i forhold til viden på området.

Kompetencer

 • Overføre hypoteser/teorier om livsstilsændringer og fastholdelse af fysisk aktivitet både videnskabeligt og til en anvendelse i det offentlige rum.

 • Overføre hypoteser/teorier om fysisk aktivitets indflydelse på forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme til applikationer og anvendelser i sundhedsinstitutioner og organisationer, der gennemfører disse tiltag.

 • Kunne bidrage og deltage i diskussionen om hvilke roller og indflydelse nogle af de største aktører i det danske sundhedslandskab har i implementering af fysisk aktivitet som behandlingsform.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 180
 • Praktiske øvelser
 • 4
 • Eksamensforberedelse
 • 52
 • Total
 • 270