Biokemi 2

Kursusindhold

Kurset giver en dybdegående teoretisk indføring i organismers biokemi med hovedvægt på den integrerede metabolisme i højere organismer. Kurset giver endvidere praktisk erfaring med en række biokemiske analyse og forskningsmetoder.

Kurset dækker en række emner indenfor biokemi blandt andet enzymers funktionalitet og mekanismer i en celle samt cellernes fysiks kemiske miljø og det inflydelse på enzymers funktionalitet. Kurset dækker også energi metabolisme i højere organismer såsom autotrof og heterotrof metabolisme. Derudover arbejdes der med biosyntese og metabolisme af en række metabolitter som aminosyrer, lipider og forsvarsmolekyler samt regulering og signalering af cellulærer processer. Immunologi, receptor kinetik samt lægemiddeludvikling dækkes i mindre grad. Kurset vil også give eksempler på hvorledes biokemi bruges i praksis gennem industri oplæg fra lægemiddel, enzym og fødevareindustrien.

Kurset indeholder desuden en eksperimentel introduktion til biokemiske analyse metoder og problemstillinger, blandt andet indenfor enzym kinetik, karakterisering af lipider, energiomsætning, autotrofmetabolisme, receptor studier og forsvarsstoffer i planter.

Engelsk titel

Biochemistry 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi

Målbeskrivelse

Kursets målsætning er at give en udbygget teoretisk indføring i organismers biokemi med hovedvægt på den integrerede metabolisme i højere organismer, samt at sikre en udbygning af kendskab til biokemiske analysemetoder ved hjælp af laboratorieøvelser. Biokemiske relevante problemstillinger i den farmaceutiske og bioteknologiske industri vil blive inddraget i undervisningen i form af indlæg fra industri. Original litteratur vil blive inddraget i begrænset omfang.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
-Forklare og sammenfatte biosyntese, funktion og regulering af udvalgte metabolitter og deres betydning for den integrerede metabolisme i højere organismer, samt enzymers funktionalitet i celler
-opnå kendskab til basale aspekter af immunologi og lægemiddeludvikling.
-opnå kendskab til praktisk anvendelse af biokemi

Færdigheder:
-Anvende teoretiske funderede redskaber til forståelse af den integrerede metabolisme i højere organismer.
-Reflektere over eksperimentelle data i forhold til cases, tekstbogsstof og original litteratur.
-Reflektere over sammenhængen mellem de enkelte elementer på tværs af kurset.
-Udføre en række centrale biokemiske analysemetoder.

Kompetencer:
-Samarbejde med andre om gennemførsel og rapportering af laboratorieforsøg.
-Samarbejde med andre om case baseret emner.
-Kunne anvende den teoretisk opnåede viden til at forstå betydningen af biokemi i den bioteknologiske industri.

Undervisningen indeholder både teoretiske undervisning herunder arbejdet med original litteratur udgør og laboratorieøvelser. Laboratorieøvelser indgår som en væsentlig del af undervisningen og tager udgangspunkt i og støtter op om det forlæste stof, samt sikrer en udbygning af kendskab til biokemiske analyse metoder. Original litteratur og indlæg fra industrien vil blive inddraget for at perspektivere det teoretiske stof.

Berg, Tymoczko & Stryer: “Biochemistry” nyeste udgave + udvalgte tidsskriftsartikler som findes på Absalon

Kompetencer svarende til LKEB10077U, Biokemi 1 eller lignende forudsættes.
Eksterne studerende bør som minimum opfriske kemiske færdigheder inden kurset påbegyndes. Ligeledes er et overordnet kendskab til celler (opbygning, vigtigste organeller etc) væsentlig.

Kurset henvender sig særligt til følgende:
Bacheloruddannelsen i Biologi-Bioteknologi
Bacheloruddannelsen i Fødevarer og Ernæring
Bacheloruddannelsen i Husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i Naturressourser

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Her henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Praktiske øvelser
 • 40
 • Projektarbejde
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 110
 • Total
 • 206