Matematisk Finansiering (MatFin)

Kursusindhold

Se emnerne beskrevet under "Viden" i målbeskrivelsen.

Engelsk titel

Mathematical Finance

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

Viden

 • Deterministiske betalingsrækker. Effektiv rente, rentestruktur, forwardrenter, obligationstyper og markedskonventioner, varighed og immunisering, nettonutidsværdikriteriet.
 • Én-periodemodeller med usikkerhed. Optimalt porteføljevalg og forventet nyttemaksimering, middelværdi/​varians-analyse, CAPM.
 • Diskrete stokastiske en-og fler-periodemodeller: Stokastiske processer, dynamisk justerede porteføljer, fravær af arbitrage og eksistens af martingalmål, arbitrageprisfastsættelsens 1. og 2. hovedsætning, prisfastsættelse af afledte aktiver, dualitet og inkomplette markeder.
 • Black-Scholes’ model og formel.

 

Færdigheder

 • Fortage kalkyler for deterministiske betalingsrækker.
 • Beregne middelværdi/​varians-optimale porteføljer i én-periodemodeller.
 • Beregne arbitrage-fri priser på afledte aktiver i stokastiske fler-periodemodeller, samt at gennemføre stringent sandsynlighedsteoretisk argumentation (involverende specielt betinget middelværdi) i sådanne modeller.
 • Have ”working knowledge” om basale kontinuert(eller ”næsten kontinuert”)tidsmodeller.


Kompetencer

 1. 1. Formulere investeringsproblemer på en matematisk præcis måde.
 2. 2.  Vurdere forskellige finansielle aktivers priser i forhold til hinanden ved hjælp overvejelser om både arbitragefrihed og ligevægt.

3. Undersøge hvordan de finansielle aktiver (analyseret under 2.) kan bruges til at løse problemerne formuleret under punkt 1. 

6 timers forelæsninger og 4 timers øvelser pr. uge i 7 uger.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 133
 • Total
 • 206