Sandsynlighedsregning og statistik 2 (SS2)

Kursusindhold

Diskret sandsynlighedsregning. Statistik for diskrete modeller. Introduktion til stokastiske processer. Grænseresultater. Simulation. Der lægges speciel vægt på emner med relevans for undervisning i statistik og sandsynlighedsregning i gymnasiet

Engelsk titel

Probability Theory and Statistics 2 (SS2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

Viden:

Forklare de fundamentale kombinatoriske principper og deres
anvendelse i diskret sandsynlighedsregning

Forklare principperne og de generelle resultatet i asymptotisk
statistisk teori, som de tager sig ud i forbindelse med
binomial- og multinomialfordelinger.

Færdigheder:

Opstille naturlige hypoteser i antalstabeller

Gennemføre statistiske test i diskrete modeller, i særdeleshed test
for om to diskrete fordelinger er ens.

Begrunde approksimative fordelingspåstande om test i diskrete
modeller ved hjælp af asymptotisk teori og ved hjælp af simulation.

Kompetencer:

  Vurdere brugbarheden af en antalstabel til at afklare konkrete
  videnskabelige spørgsmål.

  Opbygge simulationsforsøg til undersøgelse af simple stokastiske
  problemer.

4 timers forelæsning og 4 times øvelser per uge i 7 uger.

Sandsynlighedsregning og statistik (SS), Analyse 1 (An1)

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 27 timer
Eksamen er en 27 timers tag-hjem prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Forberedelse
 • 112
 • Eksamen
 • 38
 • Total
 • 206