Statistik for biokemikere (StatBK)

Kursusindhold

Beskrivende statistik, normalfordelingen, analyse af en og to stikprøver, variansanalyse, lineær og ikke-lineær regression, introduktion til R.

Engelsk titel

Statistics for Biochemistry (StatBK)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i fysik

Målbeskrivelse

Viden:

 • Forståelse af de statistiske grundbegreber: statistisk model, estimation, konfidensintervaller, hypotesetest, prædiktion, modelkontrol
 • Fortolkning af statistiske modeller og de indgående parametre, herunder hovedeffekter og vekselvirkninger i variansanalysemodeller og koefficienterne i regressionsmodeller
 • Fortolkning af estimater, hypoteser, hypotesetest, konfidens- og prædiktionsintervaller
 • Håndtering af det statistiske symbolsprog
 • Kendskab til multiple test
 • Kendskab til effekten af datatransformationer


Færdigheder:

 • Opstille biokemisk relevante statistiske modeller - i særlig grad normalfordelingsmodeller - hvor en eller flere faktorer kan påvirke en observabel størrelse.
 • Analysere et datamateriale ved statistiske modeller og fortolke resultaterne. Herunder hører at kunne estimere og lave konfidensintervaller for parametrene i modellen og
  at kunne udføre og fortolke resultaterne af formelle test
 • Validere modeller og modelforudsætninger (modelkontrol)
 • Anvende programmet R til analyse, herunder fortolke output i relation til ovenstående mål.


Kompetencer:

 • Udføre statistiske analyser på egne datasæt og vurdere analysens validitet
 • Vurdere resultaterne af simple statistiske analyser udført og beskrevet af andre, fx. i biokemiske artikler, og vurdere validiteten af analyserne

 

5 timers forelæsninger, 4 timers øvelser samt 1 lektiecafe-time om ugen i 7 uger.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forelæsninger
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Projektarbejde
 • 25
 • Forberedelse
 • 108
 • Total
 • 206