Statistik 1 (Stat1)

Kursusindhold

Statistiske modeller, likelihoodfunktionen, estimation, konfidensområder, hypoteseprøvning, lineær regression, generaliserede lineære modeller, asymptotisk teori. 

Engelsk titel

Statistics 1 (Stat1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Målbeskrivelse

Viden:

 • Grundig forståelse af den statistiske problemstilling
 • Grundig forståelse af likelihoodfunktionen og dens betydning
 • Grundig forståelse af statistiske grundbegreber og vigtige statistiske modeller, samt disses anvendelser
 • Basalt kendskab til anvendelse af simulation som redskab
 • Basalt kendskab til den statistiske programpakke R 


Færdigheder:

 • Opstille og analysere generelle statistiske modeller, herunder udlede likelihoodfunktioner og deraf afledte funktioner
 • Finde fordelingsmæssige egenskaber for estimatorer, teststørrelser og konfidensintervaller
 • Sammenligne og tage stilling til valg af estimatorer og teststørrelser, både teoretisk og vha. simple simulationsstudier
 • Benytte R til analyser og simulationer


Kompetencer:

 • Analysere data med brug af simple statistiske modeller
 • Gennemføre simple statistiske argumenter vedr. estimation, hypoteseprøvning og konfidensområder
 • Gennemføre simple simulationseksperimenter

 

5 timers forelæsninger, 4 timers øvelser og 2 timers "lektiecafe" (regn-selv med hjælp fra instruktor) per uge i 7 uger.

Mål- og integralteori (MI) samt SS eller tilsvarende

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
De studerende skal medbringe computer med R til eksamen. Computeren skal have usb-port.
OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed, og egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern eksaminator.
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forelæsninger
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Forberedelse
 • 125
 • Total
 • 206