Overfladegeokemi (KemiM2)

Kursusindhold

Kursets formål er at give de studerende kvalitativ og kvantitiv forståelse af de væsentligste geokemiske processer, der oprererer i naturen. Da mange af disse foregår på mineraloverflader, vil kurset i særlig grad indføre de studerende i overfladestruktur og -reaktivitet. I kursusforløbet vil vægt lægges på:

Ioners opførsel i naturlige systemer, herunder dynamisk ligevægt, hydrering, koordinationskemi. 

Jordbundsmineraler, herunder deres struktur, sammensætning, ligevægt med opløsning, nukleering, samt mekanismer og kinetik ved krystalopløsning og -vækst.

Carbon systemet, herunder CO2, karbonat ligevægt, udfældning/opløsning og reaktionsmekanismer og kinetik.

Adsorption/desorption, herunder gennemgang af elektriske dobbeltlags teori. 

Forvitring, jordbundsdannelse, grundvandssammensætning, forurenende substansers opførsel i naturen. 

Engelsk titel

Surface Geochemistry (KemiM2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i nanoscience

Målbeskrivelse

Efter kurset skal den studerende : 

Viden:
- kunne beskrive de grundliggende processer, der kontrollerer naturlige overfladers sammensætning og struktur og hvorledes disse overflader bestemmer sammensætningen af væsker i miljøet.

- kunne beskrive de termodynamiske og kinetiske forståelsesrammer, der benyttes til at forstå geokemiske systemer, herunder deres begrænsninger.


Kompetancer
- kunne anvende kvalitative og kvantitative koncepter i geokemi til at beskrive geokemiske systemers kinetic og ligevægt, herunder benyttelsen af geokemisk computermodellering med PHREEQC.

- kunne gøre meningsfyldte, forsimplende antagelser, der tillader geokemiske beregninger, og vurdere de usikkerheder antagelserne medfører.


Færdigheder

- kunne benytte nyudviklede kompetencer til problemløsning og kritisk bedømmelse af videnskabelig litteratur.

- kunne konstruere geokemiske diagrammer, både i hånden og med  geokemisk computermodellering.

- have øget forståelse for videnskabelig formidling, herunder den videnskablelige skriveproces.

Forelæsning, diskusioner, computermodellering (med PHREEQC), opgaveregning.

I den senere del af kurset vælger den studerende en specifik, velafgrænset geokemisk problemstilling, der belyses kvalitativt og kvantitativt. Under projektarbejdet vil der mulighed for vejledning fra underviseren. Arbejdet munder ud i en kort rapport, hvis faglige indhold og formidlingsmæssige kvaliteter vil blive kommenteret.

Se Absalon for kursuslitteratur

Det anbefales at den studerende har kendskab til grundliggende begreber i fysisk- og uorganisk kemi eller i geokemi, mineralogi og sedimentologi

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøverne vil kræve beskrivelse og beregninger af geokemiske problemstillnger, herunder opgaver der kræver løsning med PHREEQC

Instituttet afholder selv prøven
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 80
 • Holdundervisning
 • 102
 • Projektarbejde
 • 21
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206