Organisationer, værdier og forskellige brugerinteresser i friluftsliv

Kursusindhold

Hvilke organisationer har en afgørende indflydelse på friluftsliv, adgangsforhold og udviklingen af samme i Danmark? Og hvordan bruger den danske befolkning den danske natur? Disse spørgsmål rummer centrale temaer i dette kursus med henblik på at give de studerende et kritisk og reflekteret grundlag for forståelse af forskellige organisationers (natur)værdier og betydning for friluftslivets udvikling og status i Danmark - herunder hvilke målgrupper organisationerne henvender sig til.

Kurset kvalificerer bl.a. de studerendes indsigt og viden om den danske befolknings holdninger og erfaringer med friluftsliv og friluftsaktiviteter gennem selvstændige projektforløb som endvidere sættes belyses i et internationalt perspektiv

Sammenfattende forventes at den studerende i teori og praksis at kunne analysere og diskutere organisationers indflydelse og påvirkning af dansk friluftsliv og anvende opnået viden og erfaringer i potentielle projektforløb i organisationsregi efter endt kursus.

Engelsk titel

Organizations, Values and Attitudes to Outdoor Life

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Målbeskrivelse

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne:

Viden

- Redegøre for organisationers betydning for udvikling af dansk friluftsliv med afsæt i hjemmesider, teori modeller og forskning
- Udvise overblik over den danske befolknings holdninger og opfattelser af friluftsliv i historisk perspektiv med specifikt fokus på de seneste 40 år og relatere denne viden til samfundsudviklingen
- Redegøre for betydning af bl.a. demografiske, sociale og motiverende faktorers indflydelse på friluftsaktiviteter i Danmark perspektiveret igennem international komparation.


Færdigheder

- Analysere og diskutere organisationers betydning for udvikling af dansk friluftsliv med afsæt i hjemmesider, teori modeller og forskning inden for friluftsfeltet  
- Analysere den danske befolknings holdninger og opfattelser af friluftsliv i historisk perspektiv (seneste 40 år) og relatere denne viden til samfundsudviklingen i Danmark og igennem international komparation

Kompetencer

- Forberede, igangsætte og evaluere mindre projekter, der kan belyse en organisation eller udvalgte målgruppers holdninger og erfaringer med friluftsliv  
- Diskutere og vurdere eget projekt i relation til den præsenterede teori på kursus, dvs. omsætte viden, færdigheder og problemstillinger til konkret handling gennem bl.a. indsamling af empirisk materiale
- Deltage kvalificeret i samfundsdebatten om friluftslivets rolle som middel og mål


 

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. undervisningen er koncentreret på to intensive internater a 2 1/2 dages varighed samt tre temadage/semiarer a 1 dags varighed. I de mellemliggende perioder udarbejdes en skriftlig opgave som hjemmearbejde, med vejledning.

Fremsendes forud for kursets start

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Skriftlig aflevering udarbejdes i løbet af kurset. Max 15 normalsider med selvvalgt emne inden for kursusindholdet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 75
 • Forelæsninger
 • 50
 • Projektarbejde
 • 120
 • Eksamen
 • 0
 • Vejledning
 • 5
 • Ekskursioner
 • 16
 • Kollokvier
 • 9
 • Total
 • 275