Plan og design 2

Kursusindhold

Kurset er et studio-kursus. Her undersøges og udforskes grundlæggende viden, begreber og metoder indenfor landskabsarkitektur og bydesign. Det sker via projektarbejde og støttes af forelæsninger, tekstlæsning, øvelser og ekskursioner.

Der antages at æstetisk bevidsthed og designmetoder er bærende for landskabsarkitektur og bydesign. De begreber uddybes på kurset og sættes i relation til andre videnskabelige traditioner

Skitsering

Skitseopgaver spiller en stor rolle på kurset og kompleksiteten af projekter varierer med bl.a. krav til inddragelsen af viden fra Naturgrundlaget 1 og 2.

Opgaverne er primært konkrete og virkelighedsnære planlægnings- og designprojekter med enkle forudsætninger, af kortere og længere forløb.

Præsentationsteknik

Tegning, fotografi og præsentation øves ved brug af primært analoge metoder dog udvides arbejde med digitale redskaber til tegning, planche opsætning og tegning.

De stillede opgaver har forskellige lokaliteter og emner. En opgave består i at registrere og analysere sted og behov, og på dette grundlag udvikle en syntese dvs. et forslag. Projektarbejdet støttes af ekskursioner og ad hoc forelæsninger. Forslaget præsenteres grafisk, skriftligt og mundtligt.

Studerende arbejder reflekterende med egne designmetoder og især formidling af projekter.

Kurset er placeret i første studieår og ligger i forlængelsen af Plan og Design 1. Her bygges der videre på forståelse for  landskabsarkitektens og byplanlæggerens arbejdsområder m.h.t. udformning, etablering og forvaltning af byer, urbane landskaber og byrum.

Kurset skal øge bevidstheden om studiets hensigt, motivere til bacheloruddannelsens øvrige fag og understøtte den studerendes tillid til studievalget.
Målet er at give indsigt i landskabsarkitektur og by med fokus på problemstillinger, som disse fagdiscipliner arbejder med

Engelsk titel

Plan and Design 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Viden om landskabsarkitektur og bydesign samt fortrolighed med basale fag begreber og en begyndende øvelse i brug af design og formidlings metoder.

Færdigheder inden for en begyndende brug af skrivning, håndtegning, modelfremstilling samt fotografering og billedbehandling til bruge i for hold til problemformulering, registrering, analyse og skitsering.

Kompetencer inden for iagttagelse af landskab, udvikling og visning af æstetik bevidsthed, anvendelse af skitseringsteknikker, kreativ udfoldelse sigtet imod problemløsning og bearbejdening og formidling af egne iagttagelser.

Studerende udvikler kompetencer til at arbejde effektivt både selvstændigt og i gruppe.

 

 

Øvelser, forelæsninger, besigtigelser, og øvelser - tegnebordsvejledning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Studerende skal aflevere en samlet portofolio af opgaver og projekter plus en kort rapport.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 

 

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 60
 • Øvelser
 • 95
 • Forelæsninger
 • 30
 • Projektarbejde
 • 207
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Total
 • 412