Motion på recept (T-Recept)

Kursusindhold

Patofysiologi, sygdomslære, træningsfysiologi i forhold til forebyggelse og behandling af f.eks overvægt, type 2 diabetes, hjerte-karsygdomme, osteoporose, m.v. Psykologi i forbindelse med motivering og fastholdelse.

Engelsk titel

Exercise on Prescription (T-Recept)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Viden:
Den studerende opnår viden om de almindeligste sygdomme som kan behandles eller forebygges med fysisk aktivitet- og hvorledes fysisk aktivitet kan fremkalde den virkning.
Kompetencer:
Den studerende opnår kompetence til at forstå og analysere akut fysisk aktivitet og regelmæssig motions indflydelse på helbredstilstanden
Færdigheder:
Den studerende kan teoretisk og praktisk anvise hvorledes fysisk aktivitet kan bruges i forbindels med forebyggelse og behandling af en række livsstilssygdomme

Forelæsninger, case-studier og praktik

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Basale fysiologikurser samt kurser i arbejdsfysiologi (for idrætsstuderende specielt arbejdsfysiologi 4) eller tilsvarende anbefales.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Skriftlig stedprøve á 3 timer uden hjælpemidler.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 3
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse
  • 161
  • Total
  • 206