Medicinsk fysik 1

Kursusindhold

Kurset dækker en række emner som er relateret til arbejdsområder for en hospitalsfysiker ansat i stråleterapien som beskæftiger sig med behandling af kræftsygdomme. Emnerne inkluderer:

Forelæsninger og teoretiske øvelser:

 • Partiklers vekselvirkning ved høje energier og små dimensioner

 • Forskellige typer af stråling og deres vekselvirkning med biologisk materiale

 • Grundlæggende stråle-dosimetri og måling af dosis

 • < >

  Grundlæggende radiobiologi, inklusiv modeller for beregning af biologisk effekt.

 • Biologiske effekter af forskellige typer af stråling

 • Anatomi/fysiologi i forhold til kræft sygdomme

  Øvelser:

Kurset inkluderer et begrænset antal heldags-øvelser relateret til dosisberegning og målinger samt øvelser, hvor de studerende tester effekten af stråling på levende celler.

Engelsk titel

Medical Physics 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag

Målbeskrivelse

Færdigheder

Efter kurset skal den studerende som får topkarakter være i stand til at:

 • Beskrive ondartet og godartet tumorvækst samt hvordan man overordnet diagnosticerer og behandler en tumor.

 • Forklare hvordan stråling kan anvendes i kræftterapi samt redegøre for, hvordan risiko kontra fordele ved stråleterapi kan måles. Redegøre for hvordan protoner, elektroner og fotoner vekselvirker med stof.

 • Forklare hvordan stråledosis fra protoner, elektroner samt fotoner kan måles. Beregne punktdosis i en patient.

 • Demonstrere evne til at planlægge og udføre et skematisk eksperiment for at måle dosis i et vandfantom.

 • Beregne strålingseffekt i biologisk væv ved at anvende den lineære-kvadratiske model.

 • Beskrive de molekylære mekanismer bagved de ødelæggende effekter af radioaktive stråler samt beskrive biologiske mekanismer som modvirker stråleskader på væv.

   

  Viden 

  Den studerende kender til hvordan stråling kan anvendes til behandling af kræft og har kendskab til effekterne af forskellige typer stråling. Den studerende kan beregne stråledosen i en patient, samt tilrettelægge og udføre eksperimenter, hvor en specifik dosis ønskes. Kurset giver den studerende en introduktion til centrale emner relateret til arbejdet som hospitalsfysiker i stråleterapi på et dansk hospital.

Kompetencer 
Kurset giver den studerende en grundlæggende viden i strålings vekselvirkning med virkning samt stråledosimetri. Yderligere vil den studerende kunne tilrettelægge og udføre enkle stråleeksperimenter samt at evaluere og forklare resultaterne. Derudover giver kurset en grundlæggende viden vedrørende bivirkninger af ioniserende stråling på både raskt og effekt på tumorvæv. Den studerende opnår indsigt i nogle af de overvejelser, der gøres når strålebehandling bliver planlagt og tilrettelagt på hospitalerne.

forelæsninger, teoretiske øvelser, laboratorieøvelser og projektarbejde.

annonceres via absalon

Den studerende forventes at have forudsætninger svarende til de obligatoriske fysik- og matematikkurser på bacheloruddannelsen i de fysiske fag. Kendskab til programmering i Matlab være en fordel, men undervisningen vil tilrettelægges så det også kan tillæres undervejs.

Kurset er valgfrit for studerende på de fysiske fag. Bemærk dog, at det er kraftigt anbefalet at følge kurset, hvis man forventer at tage specialiseringen i "Bio- og Medicinsk Fysik" på kandidatuddannelsen, med fokus på medicinsk fysik.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 minutter
Individuel mundtlig eksamen uden forberedelse baseret på rapporter lavet (evt. i gruppe) i løbet af kurset.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

se "målbeskrivelse"

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 34
 • Praktiske øvelser
 • 18
 • Eksamen
 • 1
 • Projektarbejde
 • 80
 • Forberedelse
 • 45
 • Total
 • 206