Eksperimental fysik (EF)

Kursusindhold

 • Mundtlig og skriftlig videnskabelig præsentation
 • Sammenhæng mellem eksperiment og teori, konklusioner fra måledata og sikker viden
 • Målestrategier til minimering af statistiske og systematiske fejl
 • Teori for og programmel til ikke-lineær videnskabelig databehandling, herunder opstilling af modeller
 • Computerøvelser til træning af databehandling og datapræsentation
 • Eksperimentelle øvelser i grupper til træning af databehandling og datapræsentation
 • Et eksperimentelt projekt i grupper, fortrinsvis i en af forskningsgrupperne på NBI
Engelsk titel

Experimental Physics (EF)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
MSc Programme in Physics w. minor subject

Målbeskrivelse

Færdigheder
Den studerende vil efter kurset kunne:

 • Opbygge og udføre forskellige typer eksperimenter;
 • Vurdere og begrænse systematiske og statistiske støjkilder;
 • Planlægge og foretage længerevarende eksperimenter som del af en gruppe, herunder optimering af eksperimenttid og opretholdelse af logbog;
 • Opstille model og udføre ikke-lineær statistisk databehandling ved brug af MATLAB;
 • Visualisere data ved hjælp af MATLAB og designe figurer af videnskabelig kvalitet;
 • Uddrage konklusioner fra måledata;
 • Rapportere over et udført eksperiment skriftligt ved brug af LaTeX på en form, der er passende for videnskabeligt arbejde, som f.eks. BSc-projekt, speciale eller artikel til internationalt tidsskrift;
 • Fremlægge et projekt ved en mundtlig præsentation.

 

Viden
Den studerende vil

 • kunne redegøre for de forskellige dele af et eksperiment: opstilling inkl. detektor, prøve inkl. evt. kontrol af prøvens omgivelser
 • kunne redegøre for forskellige metoder til dataopsamling (detektor vs. elektrisk signal)
 • kende til typiske laboratorieopstillinger og "store faciliteter"
 • kunne redegøre for sammenhængen mellem teori og eksperiment i fysik

 

Kompetencer
Den studerende vil få kompetencer i at kunne udføre selvstændige eksperimenter, foretage numerisk analyse af data og usikkerheder, samt rapportere resultaterne på videnskabelig form som foredrag, rapporter og artikler.

Forelæsninger, øvelser og projektarbejde

Se Absalon for endelig kursuslitteratur. Nedenstående er et eksempel på forventet undervisningsmateriale.

 

Statistics - A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences, Roger Barlow.
Dertil noter og hjemmesider.

kvantemekanik og elektromagnetisme svarende til indholdet i bacheloruddannelsen i fysik.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Mundtligt forsvar, ca. 20 minutter
Løbende evaluering med karakter baserede på afleveringer, opgaver og oplæg (45% i alt);
Antal og vægtfordeling annonceres på kursets hjemmeside inden kursets start;
1 længere projekt rapport (35%), mundligt forsvar af rapporten, ca. 20 minutter (20%)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Kollokvier
 • 6
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • E-læring
 • 10
 • Projektarbejde
 • 48
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 90
 • Total
 • 206