Introduktion til computergrafik (Grafik)

Kursusindhold

Kurset sigter mod at give en indføring i 3-dimensionel grafisk databehandling samt billedsyntese. Det tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges således, at praktiske færdigheder inden for programmering af 3-dimensionelle grafiske systemer indøves gennem løsning af skriftlige ugeopgaver.

Indhold:
Indføring i grafisk databehandling bestående af: skankonvertering af primitiver, geometriske transformationer, projektioner fra 3 til 2 dimensioner, repræsentation og visualisering af 3-dimensionelle kurver og flader, lys- og refleksionsmodeller samt centrale algoritmer i visualiseringsprocessen.

Engelsk titel

Foundations of Computer Graphics (Grafik)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning skal den studerende have opnået følgende:

Viden om

 • Teori og metoder/ algoritmer, der anvendes indenfor 3 dimensional grafik.
 • Algoritmer til klipning af linjer og polygoner.
 • Algoritmer til fjernelse af skjulte flader.
 • Algoritmer til visualisering af parametriske kurver.


Færdigheder i at

 • Forklare og implementere geometriske transformationer i 3 dimensioner.
 • Forklare og implementere projektioner fra 3 dimensioner til 2 dimensioner
 • Forklare og implementere skankonvertering af linjer.
 • Forklare og implementere skankonvertering af polygoner.
 • Forklare og implementere simple lysmodeller, som benyttes i 3D grafik.
 • Forklare og implementere algoritmer til visualisering af polygongitre.
 • Forklare og implementere visualisering af parametriske flader.

 

Kompetencer til at

 • Implementere et simpelt 3D grafiksystem, der kan visualisere parametriske flader med lyslægning og fjernelse af skjulte flader.
 • Udfærdige delrapporter over eget arbejde, f.eks. gennem løsning af ugeopgaver.

Forelæsninger samt praktiske øvelser.

Se Absalon, når kurset er blevet oprettet.

Objektorienteret programmering (OOPD)/Programmering og Problemløsning (PoP) og Lineær algebra (LinAlg)/Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat) eller tilsvarende kurser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Gennem kurset afleveres der 4-6 skriftlige ugeopgaver, som vægter ligeligt, og som danner grundlag for den endelige karakter, der opnås for gennemførelse af kurset. Opgaverne afleveres i Absalon.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Teoretiske øvelser
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 80
 • Forberedelse
 • 82
 • Total
 • 206