Projektkursus: Biokemi

Kursusindhold

Teoretisk kursus i biokemi med hovedvægt på læsning af originallitteratur samt mundtlig og skriftlig præsentation af et afgrænset emne inden for biokemi.

I kurset indgår vejledning i mundtlig og skriftlig videnskabelig præsentation samt litteratursøgning.

Engelsk titel

Project Course: Biochemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende kan:

 • redegøre for og beskrive et emne indenfor et forskningsområde og teorien bag emnet
   

Færdigheder:

Den studerende kan:

 • anvende korrekt faglig terminologi til at beskrive biokemisk videnskabeligt arbejde mundtlig og skriftlig
 • anvende konstruktiv kritik i feedback på mundtlige præsentationer
 • anvende databaser til søgning af primær og sekundær litteratur
 • demonstrere forståelse for teorien bag et emne
 • demonstrere forståelse for den teoretiske baggrund for udførte eksperimenter
 • udvælge litteratur, der er relevant for belysning af et emne
 • begrunde valg til afgrænsning af et emne
 • kondensere og udvælge repræsentativt
 • udvælge eksperimenter, der er relevante for belysning af et emne
 • demonstrere forståelse for og vurdere primær og sekundær videnskabelig litteratur
 • disponere en struktureret mundtlig præsentation ved hjælp af elektroniske programmer som f.eks. Powerpoint
 • formulere sig skriftligt i et klart sprog
 • formulere en klart disponeret tekst med tydelig emneafgræsning, som er udformet i henhold til en i forvejen udleveret vejledning
   

Kompetencer:

Den studerende kan:

 • diskutere et biokemisk emne i form af et essay
 • diskutere publiceret eksperimentelt og teoretisk arbejde på kritisk vis
 • perspektivere emnet ud fra et sæt af videnskabelige data og foreslå fremtidige forskningsveje

Forelæsninger, eksaminatorier med mundtlige studenterpræsentationer, vejledermøder.

Pensum i alle tidligere kurser på 1. og 2. år i studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi forudsættes bekendt.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 120 timer
Der gives 120 timer til at udforme et skriftligt essay.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende på overbevisende vis kunne følgende i relation til biokemisk kerneviden:

 • redegøre for et udvalgt forskningsområde
 • redegøre for og beskrive et emne og teorien bag emnet
 • anvende korrekt faglig terminologi til at beskrive biokemisk videnskabeligt arbejde mundtlig og skriftlig
 • anvende konstruktiv kritik i feedback på mundtlige præsentationer
 • anvende databaser til søgning af primær og sekundær litteratur
 • demonstrere forståelse for teorien bag et emne
 • demonstrere forståelse for den teoretiske baggrund for udførte eksperimenter
 • udvælge litteratur, der er relevant for belysning af et emne
 • begrunde valg til afgrænsning af et emne
 • kondensere og udvælge repræsentativt
 • udvælge eksperimenter, der er relevante for belysning af et emne
 • demonstrere forståelse for og vurdere primær og sekundær videnskabelig litteratur
 • disponere en struktureret mundtlig præsentation ved hjælp af elektroniske programmer som f.eks. Powerpoint
 • formulere sig skriftligt i et klart sprog
 • formulere en klart disponeret tekst med tydelig emneafgræsning, som er udformet i henhold til en i forvejen udleveret vejledning
 • diskutere et emne i form af et essay
 • diskutere publiceret eksperimentelt og teoretisk arbejde på kritisk vis
 • perspektivere emnet ud fra et sæt af videnskabelige data og foreslå fremtidige forskningsveje

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • E-læring
 • 12
 • Forelæsninger
 • 6
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 42
 • Vejledning
 • 2
 • Total
 • 206