Basal arktisk biologi

Kursusindhold

Der fokuseres indledningsvist på grundlæggende begreber og definitioner inden for temaerne land, vand, is og sne. Dernæst inddrages de fysisk-kemiske forhold i Arktis til at forstå og forklare planter og dyrs tilstedeværelse og overlevelsesstrategier i terrestriske og akvatiske miljøer. Endelig ses på konsekvenserne af klimatiske og humane påvirkninger herunder jagt, fiskeri og forurening. Undervisningsstrukturen inkluderer fortløbende forelæsninger i kombination med teoretiske og praktiske øvelser samt individuelle og gruppebaserede opgaver. Desuden er der indlagt ekskursioner til Zoologisk have (koster ca. 85 kr) og til Statens Naturhistoriske museer (gratis) herunder samlingerne. Undervejs i kurset skal der afleveres en individuel skriftlig opgave og fremlægges et grupppearbejde (en poster).

Engelsk titel

Basic Arctic Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse

Viden:

Kendskab til de grundlæggende begreber og definitioner for fysiske, kemiske og biologiske forhold i Arktis samt kendskab til terrestriske og akvatiske mikrober, planter og dyrs indvandringshistorie, udbredelse, levevis, reproduktion og samspil samt udfordringer i form af klimatiske og humane påvirkning herunder jagt, fiskeri og forurening. Viden om de relevante danske/grønlandske og internationale aktører indenfor Arktisk miljø.

Færdigheder:

Den studerende kan forklare de særlige livsvilkår, som gør sig gældende i den Arktiske region og sætte dette i relation til de organismer, som lever der samt er i stand til at udrede hvordan flora og fauna har udviklet sig siden den sidste istid. Desuden vil den studerende kunne uddrage essensen af videnskabelige artikler samt uddrage og anvende data til vurdering af fx jagt og fiskeri.

Kompetencer:

Kan udrede og formidle en basal viden om det arktiske miljø.

Forelæsninger, øvelser, individuelle og gruppeopgaver

Bøger, review artikler, temarapporter, populærvidenskabelige artikler m.m.

Se Absalon.

Min. 1. år af bachelorstudiet på biologi bør være gennemført (=eksamener bestået).

Det er muligt for ikke-biologer at deltage i kurset, men et basalt kendskab til biologiske termer, som fx opnået gennem Almen Økologi, anbefales.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 time (multiple choice eksamen)
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 69
 • Forelæsninger
 • 36
 • Projektarbejde
 • 40
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Total
 • 206